Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
AAA

W WALCE O NALEŻNY STATUS LEKARZY BIEGŁYCH SĄDOWYCH

data: piątek, 03 czerwiec 2016

31 maja 2016 roku w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli samorządu lekarskiego oraz przedstawicieli Stowarzyszenia Prokuratorów RP w sprawie utworzenia zespołów biegłych sądowych.

Podczas spotkania Prezes ORL Jacek Kozakiewicz przedstawił problematykę biegłych sądowych z perspektywy doświadczeń i działań podejmowanych od wielu lat przez Śląską Izbę Lekarską. Zespół ds. Orzekania i Opiniowania Sądowo – Lekarskiego powstał przy Śląskiej Izbie lekarskiej już w 2010 roku. Członkowie tego Zespołu zorganizowali 7 konferencji naukowo – szkoleniowych i wzięli udział w 42 kongresach, konferencjach i sympozjach. W ŚIL prowadzone jest także wielokierunkowe szkolenie biegłych sądowych i kandydatów na biegłych sądowych .  Do tej pory przeszkolono już 125 lekarzy o 56 różnych specjalizacjach. W najbliższym czasie planowane jest również wydanie monografii „Opiniowanie sądowo- lekarskiej” (tytuł roboczy), która ma stanowić kompendium wiedzy, nie tylko dla lekarzy – biegłych sądowych. Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach także w tej sprawie współpracuje z Okręgową Radą Adwokacką w Katowicach, na podstawie podpisanego w 2010 roku porozumienia o wzajemnej pomocy w sprawach dotyczących samorządności. W 2013 roku wspólnie zorganizowano konferencję „Instytucja biegłego lekarza w polskim procesie karnym” – już wówczas zwrócono uwagę na korzyści wynikające z wpisania Samorządu Lekarskiego na listę „biegłych instytucjonalnych.”

Obecni podczas spotkania w Warszawie, pozostali przedstawiciele samorządu lekarskiego i prokurator Ewa Kiec ze Stowarzyszenia Prokuratorów RP, z wielkim uznaniem odnieśli się do poczynań Śląskiej Izby Lekarskiej w tym zakresie, jednocześnie podkreślili, że działania te, pozwalające na dalszą profesjonalizację lekarskich organów odpowiedzialności zawodowej, mogą stanowić cenną bazę, która posłuży do szkolenia biegłych z zakresu medycyny w innych regionach kraju.

Podczas spotkania sformułowano wstępne postulaty w zakresie zmian legislacyjnych, umożliwiających usprawnienie ,poprawę jakości opiniowania oraz należną ochronę  biegłych lekarzy. Zawiązał się także zespół roboczy, którego członkowie opracują założenia i warunki nowych propozycji legislacyjnych w intencji umożliwienia powoływania zespołów biegłych sądowych przy Izbach Lekarskich.

Prezes ORL Jacek Kozakiewicz pytany niedawno o działy ds. błędów medycznych, które powstały w prokuraturach regionalnych tłumaczył: „Z punktu widzenia ŚIL, powołanie takich działów nie jest absolutnie koniecznością. Przywiązujemy ogromną wagę do prawidłowego funkcjonowania pionu odpowiedzialności zawodowej. Prowadzimy szereg szkoleń, konferencji, a każda sprawa jest rozpatrywana z ogromną odpowiedzialnością i obiektywizmem. Tworzenie specjalnych rozwiązań dla naszej grupy zawodowej podważa zaufanie, które jest podstawą relacji pacjent –lekarz.”