Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
AAA

W WALCE O NALEŻNY STATUS LEKARZY BIEGŁYCH SĄDOWYCH

data: piątek, 03 czerwiec 2016

31 maja 2016 roku w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli samorządu lekarskiego oraz przedstawicieli Stowarzyszenia Prokuratorów RP w sprawie utworzenia zespołów biegłych sądowych.

Podczas spotkania Prezes ORL Jacek Kozakiewicz przedstawił problematykę biegłych sądowych z perspektywy doświadczeń i działań podejmowanych od wielu lat przez Śląską Izbę Lekarską. Zespół ds. Orzekania i Opiniowania Sądowo – Lekarskiego powstał przy Śląskiej Izbie lekarskiej już w 2010 roku. Członkowie tego Zespołu zorganizowali 7 konferencji naukowo – szkoleniowych i wzięli udział w 42 kongresach, konferencjach i sympozjach. W ŚIL prowadzone jest także wielokierunkowe szkolenie biegłych sądowych i kandydatów na biegłych sądowych .  Do tej pory przeszkolono już 125 lekarzy o 56 różnych specjalizacjach. W najbliższym czasie planowane jest również wydanie monografii „Opiniowanie sądowo- lekarskiej” (tytuł roboczy), która ma stanowić kompendium wiedzy, nie tylko dla lekarzy – biegłych sądowych. Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach także w tej sprawie współpracuje z Okręgową Radą Adwokacką w Katowicach, na podstawie podpisanego w 2010 roku porozumienia o wzajemnej pomocy w sprawach dotyczących samorządności. W 2013 roku wspólnie zorganizowano konferencję „Instytucja biegłego lekarza w polskim procesie karnym” – już wówczas zwrócono uwagę na korzyści wynikające z wpisania Samorządu Lekarskiego na listę „biegłych instytucjonalnych.”

Obecni podczas spotkania w Warszawie, pozostali przedstawiciele samorządu lekarskiego i prokurator Ewa Kiec ze Stowarzyszenia Prokuratorów RP, z wielkim uznaniem odnieśli się do poczynań Śląskiej Izby Lekarskiej w tym zakresie, jednocześnie podkreślili, że działania te, pozwalające na dalszą profesjonalizację lekarskich organów odpowiedzialności zawodowej, mogą stanowić cenną bazę, która posłuży do szkolenia biegłych z zakresu medycyny w innych regionach kraju.

Podczas spotkania sformułowano wstępne postulaty w zakresie zmian legislacyjnych, umożliwiających usprawnienie ,poprawę jakości opiniowania oraz należną ochronę  biegłych lekarzy. Zawiązał się także zespół roboczy, którego członkowie opracują założenia i warunki nowych propozycji legislacyjnych w intencji umożliwienia powoływania zespołów biegłych sądowych przy Izbach Lekarskich.

Prezes ORL Jacek Kozakiewicz pytany niedawno o działy ds. błędów medycznych, które powstały w prokuraturach regionalnych tłumaczył: „Z punktu widzenia ŚIL, powołanie takich działów nie jest absolutnie koniecznością. Przywiązujemy ogromną wagę do prawidłowego funkcjonowania pionu odpowiedzialności zawodowej. Prowadzimy szereg szkoleń, konferencji, a każda sprawa jest rozpatrywana z ogromną odpowiedzialnością i obiektywizmem. Tworzenie specjalnych rozwiązań dla naszej grupy zawodowej podważa zaufanie, które jest podstawą relacji pacjent –lekarz.”