Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
AAA

ŚLĄSCY LEKARZE ROZMAWIAJĄ Z NFZ - KOMUNIKAT ZE SPOTKANIA PRZEDSTAWICIELI SAMORZĄDÓW LEKARSKICH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Z DYREKTOREM ŚLĄSKIEGO OW NFZ

data: piątek, 01 lipiec 2016

22 czerwca 2016 roku w siedzibie Śląskiej Izby Lekarskiej odbyło się spotkanie Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dyrektorem Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Jerzym Szafranowiczem. W spotkaniu wzięli także udział przedstawiciele Beskidzkiej Izby Lekarskiej w osobach prezesa ORL dr. Klaudiusza Komora i wiceprezes dr Beaty Jarczewskiej-Głośnickiej oraz przedstawiciel Okręgowej Izby Lekarskiej w Częstochowie wiceprezes dr Urszula Kołodzińska.

Spotkanie nawiązywało do kwietniowego spotkania w siedzibie Śląskiego OW NFZ i rozmów z dyrektorem oddziału, a także do wspólnego spotkania z udziałem trzech Prezydiów ORL z województwa śląskiego w dniach 15-16 kwietnia w Tarnowskich Górach.

Na wstępie dyrektor Jerzy Szafranowicz poinformował zebranych o bieżących problemach, które stara się rozwiązywać kierowany przez niego Oddział Funduszu oraz o podjętych działaniach dotyczących wcześniejszych rozmów z udziałem samorządu lekarskiego.

Podczas spotkania 22 czerwca br. uzgodniono:

Uczestnicy spotkania podkreślili, że Porozumienie podpisane 8 kwietnia 2016 roku dotyczące harmonogramu pracy lekarzy stomatologów w ramach kontraktów ze Śląskim OW NFZ jest realizowane z zadowoleniem zainteresowanej części środowiska stomatologicznego.
Dyrektor Jerzy Szafranowicz podkreślił, że jego zdaniem należałoby rozważyć, czy zasada mniejszy kontrakt, mniejsza liczba godzin, artykułowana i wnioskowana przez samorząd lekarski, powinna obejmować również Ambulatoryjną Opiekę Specjalistyczną. Chodzi o zasadę proporcjonalności ilości pracy do wynagrodzenia.
W zakresie umożliwienia wszystkim lekarzom z I stopniem specjalizacji, posiadającym niezbędne doświadczenie zawodowe określone przez samorząd lekarski, pracy w oddziałach szpitalnych i poradniach specjalistycznych mających kontrakt z NFZ, ustalono, że Śląski OW NFZ nie jest właściwym organem, aby podejmować takie rozstrzygnięcia, postulat ten powinien zostać skierowany do władz centralnych.
W zakresie kontroli podmiotów wykonujących działalność leczniczą, ustalono, że przedstawiciele samorządu lekarskiego w najbliższym czasie przedstawią opinię prawną, uzasadniającą postulat samorządu lekarskiego, zmierzający do tego by informacja o planowanej kontroli docierała do lekarzy wcześniej niż „przynajmniej dzień” przed kontrolą.
Termin kontraktowania w AOS i stomatologii uniemożliwia powołanie wspólnego zespołu lekarzy i NFZ mającego przygotować wytyczne do najbliższego kontraktowania.
Postulat przedstawiony przez samorząd lekarski, by umożliwić udział w posiedzeniach Rady Śląskiego OW NFZ przedstawicielom trzech samorządów lekarskich nie uzyskał akceptacji Rady Funduszu, mimo złożonego wniosku przez dyrektora Szafranowicza.
Z nowych zagadnień przedstawiciele samorządu zwrócili uwagę na niepokojące zjawisko żądania zwrotu wartości wykonanych przed kilku laty świadczeń, które zostały przez system przyjęte, a obecnie uznaje się je za wadliwie wykonane.

Podczas rozmów pojawił się również wniosek, by małym gabinetom umożliwić sprawozdawanie i aktualizację kolejek nie tylko w piątki.

Planowane jest także, po przerwie wakacyjnej, spotkanie konsultanta ds. medycyny rodzinnej ze szpitalnikami, specjalistami i lekarzami rodzinnymi w celu stworzenia przewodnika dla pacjentów w kwestii kompetencji i możliwości wykonywania badań.

Obie strony wyraziły wolę dalszych rozmów dotyczących sporządzania dokładnych harmonogramów w AOS, ze względu na wiele zmiennych w organizacji dnia pracy lekarzy i niezbędnej elastyczności zwłaszcza w sytuacji niedoboru kadr medycznych.

W podsumowaniu podkreślono niebagatelne znaczenie merytorycznego dialogu między kierownictwem Śląskiego Oddziału NFZ, a samorządem lekarskim dla bezpieczeństwa chorych i opiekujących się nimi lekarzy.
                                                                                                                             W imieniu samorządów lekarskich

                                                                                                                                      województwa śląskiego

                                                                                                                                    Prezes ORL w Katowicach

                                                                                                                                            Jacek Kozakiewicz