Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
AAA

STANOWISKO PREZYDIUM OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ Z DNIA 13 LIPCA 2016 R.

data: poniedziałek, 18 lipiec 2016

Prezydium ORL w Katowicach podjęło stanowisko w sprawie propozycji wstępnego projektu ustawy dotyczącej płac minimalnych w ochronie zdrowia.

STANOWISKO
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 13 lipca 2016r.

w sprawie:  propozycji wstępnego projektu ustawy dotyczącej płac minimalnych w ochronie zdrowia


Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach  z niepokojem przyjmuje informacje o przedstawionym podczas posiedzenia Zespołu Trójstronnego do spraw Ochrony Zdrowia w dniu 21 czerwca 2016 r. wstępnym projekcie ustawy dotyczącej płac minimalnych w ochronie zdrowia. Proponowane uregulowanie minimalnych wynagrodzeń lekarzy i lekarzy dentystów znacząco odbiega od oczekiwań naszego środowiska. Wysokość zarobków lekarzy i lekarzy dentystów powinna być adekwatna  do ponoszonej przez nich odpowiedzialności za podejmowane decyzje i wagi roli wykonywanego zawodu w życiu społeczeństwa. Samorząd lekarski nieustająco podejmuje starania mające na celu zapewnienie lekarzom i lekarzom dentystom godnych warunków pracy i płacy, wyrażając wielokrotnie swoje zdanie, m.in. w apelu nr 12/2016 XXXVI Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Katowicach z 9 kwietnia 2016 r. w sprawie minimalnego wynagrodzenia lekarza, w którym wskazano, że minimalne wynagrodzenie lekarza specjalisty powinno wynosić 3-krotną średnią krajową, lekarza z I stopniem specjalizacji – 2-krotną średnią krajową, i 1,5-krotną średnią krajową     dla lekarza bez specjalizacji.
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach zwraca się  do  Ministra Zdrowia o  uwzględnianie opinii środowiska  lekarskiego w podejmowaniu decyzji w tak ważnych sprawach.                         Sekretarz                                                                                          Prezes
         Okręgowej Rady Lekarskiej                                                         Okręgowej Rady Lekarskiej

                        Krystian Frey                                                                            Jacek Kozakiewicz

Załączniki