Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
AAA

PROF. WŁADYSŁAW NASIŁOWSKI UHONOROWANY PRZEZ ŚLĄSKICH ADWOKATÓW

data: poniedziałek, 01 sierpień 2016

28.07.2016 w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej  w Katowicach odbyło się uroczyste wręczenie odznaki „ Adwokatura Zasłużonym” prof. dr. hab. n. med. Władysławowi Nasiłowskiemu.
Odznaka  ta jest przyznawana m.in. za wybitne osiągnięcia naukowe lub publicystyczne, szczególnie w dziedzinie kształtowania i stosowania prawa i działalność publiczną, zwłaszcza w obszarze praw i wolności obywatelskich.

Profesor Nasiłowski, anatomopatolog, należy do najważniejszych postaci polskiej medycyny sądowej. Jest nie tylko wybitnym specjalistą anatomii patologicznej i medycyny sądowej, nauczycielem wielu pokoleń lekarzy (i prawników, dla których  prowadził wykłady) ale i niekwestionowanym autorytetem oraz wzorem etycznym. Podczas XXX Okręgowego Zjazdu Lekarzy w 2011 r. został  wyróżniony „Wawrzynem Lekarskim”, najwyższym wyrazem uznania Śląskiej Izby Lekarskiej.
Jest byłym przewodniczącym Naczelnego Sądu Lekarskiego Naczelnej Izby Lekarskiej, wieloletnim przewodniczącym Okręgowego Sądu Lekarskiego w Katowicach, był też jednym ze współtwórców Kodeksu Etyki Lekarskiej.
W uroczystości, prócz  mec. Romana Kusza, dziekana ORA w Katowicach, adw. Bartosza Grohmana, zastępcy sekretarza Naczelnej Rady Adwokackiej, przedstawicieli Okręgowej Rady Adwokackiej, prof. dr. hab. n. med. Jana Zejdy, reprezentującego władze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, udział wzięli także przedstawiciele Śląskiej Izby Lekarskiej: zastępcy przewodniczącego Okręgowego Sądu Lekarskiego dr dr Stefan Stencel i Paweł Gucze oraz kierownik Działu Informacyjno-prasowego ŚIL red. Grażyna Ogrodowska.

W imieniu Prezesa ORL Jacka Kozakiewicza  (który z powodu wyjazdu nie mógł być obecny)  red. Ogrodowska przekazała serdeczne gratulacje oraz  wyrazy jego głębokiej satysfakcji z tego wyróżnienia dla Profesora. Współpraca obu samorządów o wieloletnich tradycjach,  które sprawują pieczę nad należytym i sumiennym wykonywaniem zawodu, dbają o przestrzeganie zasad etyki zawodowej i doskonalenie zawodowe, a także chronią zawód lekarza i adwokata na rzecz dobra społeczeństwa, wyraża się także przez wskazywanie osób, które mogą być wzorem postawy zawodowej i życiowej. Uhonorowanie profesora Nasiłowskiego - jednego z najwybitniejszych przedstawicieli ŚIL- najwyższym wyróżnieniem śląskich adwokatów jest przykładem takiego właśnie działania.

Profesor Nasiłowski był bardzo wzruszony wyróżnieniem. „Zostałem wyciągnięty z historycznej szafy...” powiedział. Nawiązał również do relacji mistrz -uczeń, podkreślając, że szkołę orzecznictwa przejął od swojego nauczyciela, prof.Tadeusza Pragłowskiego.
Dziękując adwokatom, życzył, aby prawo dla wszystkich było zawsze stałą wartością odniesienia, niezależną od nacisków politycznych.

G.O.