Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
AAA

PROF. WŁADYSŁAW NASIŁOWSKI UHONOROWANY PRZEZ ŚLĄSKICH ADWOKATÓW

data: poniedziałek, 01 sierpień 2016

28.07.2016 w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej  w Katowicach odbyło się uroczyste wręczenie odznaki „ Adwokatura Zasłużonym” prof. dr. hab. n. med. Władysławowi Nasiłowskiemu.
Odznaka  ta jest przyznawana m.in. za wybitne osiągnięcia naukowe lub publicystyczne, szczególnie w dziedzinie kształtowania i stosowania prawa i działalność publiczną, zwłaszcza w obszarze praw i wolności obywatelskich.

Profesor Nasiłowski, anatomopatolog, należy do najważniejszych postaci polskiej medycyny sądowej. Jest nie tylko wybitnym specjalistą anatomii patologicznej i medycyny sądowej, nauczycielem wielu pokoleń lekarzy (i prawników, dla których  prowadził wykłady) ale i niekwestionowanym autorytetem oraz wzorem etycznym. Podczas XXX Okręgowego Zjazdu Lekarzy w 2011 r. został  wyróżniony „Wawrzynem Lekarskim”, najwyższym wyrazem uznania Śląskiej Izby Lekarskiej.
Jest byłym przewodniczącym Naczelnego Sądu Lekarskiego Naczelnej Izby Lekarskiej, wieloletnim przewodniczącym Okręgowego Sądu Lekarskiego w Katowicach, był też jednym ze współtwórców Kodeksu Etyki Lekarskiej.
W uroczystości, prócz  mec. Romana Kusza, dziekana ORA w Katowicach, adw. Bartosza Grohmana, zastępcy sekretarza Naczelnej Rady Adwokackiej, przedstawicieli Okręgowej Rady Adwokackiej, prof. dr. hab. n. med. Jana Zejdy, reprezentującego władze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, udział wzięli także przedstawiciele Śląskiej Izby Lekarskiej: zastępcy przewodniczącego Okręgowego Sądu Lekarskiego dr dr Stefan Stencel i Paweł Gucze oraz kierownik Działu Informacyjno-prasowego ŚIL red. Grażyna Ogrodowska.

W imieniu Prezesa ORL Jacka Kozakiewicza  (który z powodu wyjazdu nie mógł być obecny)  red. Ogrodowska przekazała serdeczne gratulacje oraz  wyrazy jego głębokiej satysfakcji z tego wyróżnienia dla Profesora. Współpraca obu samorządów o wieloletnich tradycjach,  które sprawują pieczę nad należytym i sumiennym wykonywaniem zawodu, dbają o przestrzeganie zasad etyki zawodowej i doskonalenie zawodowe, a także chronią zawód lekarza i adwokata na rzecz dobra społeczeństwa, wyraża się także przez wskazywanie osób, które mogą być wzorem postawy zawodowej i życiowej. Uhonorowanie profesora Nasiłowskiego - jednego z najwybitniejszych przedstawicieli ŚIL- najwyższym wyróżnieniem śląskich adwokatów jest przykładem takiego właśnie działania.

Profesor Nasiłowski był bardzo wzruszony wyróżnieniem. „Zostałem wyciągnięty z historycznej szafy...” powiedział. Nawiązał również do relacji mistrz -uczeń, podkreślając, że szkołę orzecznictwa przejął od swojego nauczyciela, prof.Tadeusza Pragłowskiego.
Dziękując adwokatom, życzył, aby prawo dla wszystkich było zawsze stałą wartością odniesienia, niezależną od nacisków politycznych.

G.O.