Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
AAA

TELEMEDYCYNA TWOIM ZDANIEM

data: środa, 10 sierpień 2016

W obliczu coraz częstszego stosowania systemów teleinformatycznych w opiece nad pacjentem, w Śląskiej Izbie Lekarskiej podjęto działania w celu wypracowania wspólnego stanowiska oraz wytyczenia wskazówek, które umożliwiłyby bezpieczne, zgodne ze sztuką lekarską i prawem medycznym wykorzystywanie technik teleinformatycznych w medycynie.

Temat dyskutowany jest zwłaszcza w kontekście art. 42 Ustawy o Zawodach Lekarza i Lekarza Dentysty oraz art. 9 Kodeksu Etyki Lekarskiej

Podczas spotkania Okręgowej Rady Lekarskiej 12 października br przewidziano panel dyskusyjny z udziałem ekspertów. Poruszone wówczas zostaną następujące zagadnienia:
•    W jakim zakresie lekarz może odpowiedzialnie opiekować się pacjentem bez osobistego kontaktu z nim?
•    Czy rozwiązania teleinformatyczne rzeczywiście pomagają łagodzić braki kadrowe szpitali i wpływają na redukcję kosztów?
•    Czy wspomagają profilaktykę i prewencję zdrowia?
•    Jakie zagrożenia płyną z „leczenia na odległość” a jakie korzyści odnosi pacjent z monitorowania zdrowia on-line?
•    W jakim stopniu prawo reguluje zakres odpowiedzialnej (bezpiecznej dla lekarza i bezpiecznej dla pacjenta) opieki telemedycznej?

Zapraszamy Państwa do podzielenia się swoimi poglądami, refleksjami oraz doświadczeniami związanymi z przydatnością i zastosowaniem telemedycyny. Wszystkie Państwa opinie ułatwią naszym ekspertom pełne omówienie interesującego nas zagadnienia, pozwolą także udzielić odpowiedzi na nurtujące Państwa pytania lub wątpliwości, jakie napotykacie w codziennej pracy związanej z e-opieką.
Czekamy na Państwa korespondencję do 30 września br.
Zapraszamy ponadto wszystkich zainteresowanych do udziału w panelu dyskusyjnym na temat telemedycyny: 12 października br., godz. 16.00, w Domu Lekarza, przy ul. Grażyńskiego 49 a w Katowicach.
Wnioski z przebiegu panelu opublikujemy na łamach „Pro Medico” oraz na stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl
Kontakt e-mail.: a.wisniowska@izba-lekarska.org.pl, tel. 32/604-42-61.