Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
AAA

TELEMEDYCYNA TWOIM ZDANIEM

data: środa, 10 sierpień 2016

W obliczu coraz częstszego stosowania systemów teleinformatycznych w opiece nad pacjentem, w Śląskiej Izbie Lekarskiej podjęto działania w celu wypracowania wspólnego stanowiska oraz wytyczenia wskazówek, które umożliwiłyby bezpieczne, zgodne ze sztuką lekarską i prawem medycznym wykorzystywanie technik teleinformatycznych w medycynie.

Temat dyskutowany jest zwłaszcza w kontekście art. 42 Ustawy o Zawodach Lekarza i Lekarza Dentysty oraz art. 9 Kodeksu Etyki Lekarskiej

Podczas spotkania Okręgowej Rady Lekarskiej 12 października br przewidziano panel dyskusyjny z udziałem ekspertów. Poruszone wówczas zostaną następujące zagadnienia:
•    W jakim zakresie lekarz może odpowiedzialnie opiekować się pacjentem bez osobistego kontaktu z nim?
•    Czy rozwiązania teleinformatyczne rzeczywiście pomagają łagodzić braki kadrowe szpitali i wpływają na redukcję kosztów?
•    Czy wspomagają profilaktykę i prewencję zdrowia?
•    Jakie zagrożenia płyną z „leczenia na odległość” a jakie korzyści odnosi pacjent z monitorowania zdrowia on-line?
•    W jakim stopniu prawo reguluje zakres odpowiedzialnej (bezpiecznej dla lekarza i bezpiecznej dla pacjenta) opieki telemedycznej?

Zapraszamy Państwa do podzielenia się swoimi poglądami, refleksjami oraz doświadczeniami związanymi z przydatnością i zastosowaniem telemedycyny. Wszystkie Państwa opinie ułatwią naszym ekspertom pełne omówienie interesującego nas zagadnienia, pozwolą także udzielić odpowiedzi na nurtujące Państwa pytania lub wątpliwości, jakie napotykacie w codziennej pracy związanej z e-opieką.
Czekamy na Państwa korespondencję do 30 września br.
Zapraszamy ponadto wszystkich zainteresowanych do udziału w panelu dyskusyjnym na temat telemedycyny: 12 października br., godz. 16.00, w Domu Lekarza, przy ul. Grażyńskiego 49 a w Katowicach.
Wnioski z przebiegu panelu opublikujemy na łamach „Pro Medico” oraz na stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl
Kontakt e-mail.: a.wisniowska@izba-lekarska.org.pl, tel. 32/604-42-61.