Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
AAA

STANOWISKO PREZYDIUM ORL W KATOWICACH Z DNIA 31 SIERPNIA 2016 ROKU.

data: poniedziałek, 05 wrzesień 2016

Stanowisko
Prezydium ORL w Katowicach z dnia 31 sierpnia 2016 roku.

w sprawie warunków pracy i płacy lekarzy

Wstrząśnięci informacjami o nagłej śmierci dwóch lekarzy podczas pełnienia obowiązków zawodowych pozostajemy w przekonaniu, że ze strony wszystkich odpowiedzialnych podmiotów, w tym organizatorów i pracodawców w ochronie zdrowia, znajdziemy wreszcie zrozumienie dla podnoszonych przez Śląską Izbę Lekarską od lat postulatów o zapewnienie lekarzom właściwych warunków pracy i wynagrodzeń.

Konsekwencją braku perspektywicznej polityki zdrowotnej w Polsce w ostatnich kilkunastu latach jest:

1. niewystarczająca liczba praktykujących lekarzy, w relacji do liczby mieszkańców, plasująca nasz kraj na  końcowym miejscu w Europie
2. starzenie się kadry lekarskiej w wielu specjalnościach medycznych
3. niskie, malejące w ostatnich latach publiczne nakłady na ochronę zdrowia
4. niska stawka w przeliczeniu na godzinę pracy lekarza, wyliczona m.in. na podstawie przeprowadzonej analizy wynagrodzeń 3 tysięcy lekarzy, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w szpitalach znajdujących się na terenie działania Śląskiej Izby Lekarskiej.

 

Świadomość tych niekorzystnych zjawisk była z pewnością powodem przyjęcia w 2011 roku przez polskie władze własnej modyfikacji Dyrektywy 2003/88/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej dot. czasu pracy, dopuszczającej pracę często ponad siły.

Przy niewystarczającej liczbie lekarzy, a także przy braku odpowiedniej wielkości środków finansowych będących w dyspozycji większości pracodawców, wymusza się na lekarzach podejmowanie i wykonywanie dodatkowej pracy w warunkach odbiegających często od przyjętych za standardowe.

Czas pracy lekarzy powinien:

1. zachowywać zasady bezpieczeństwa pacjenta i lekarza.
2. być zgodny z osiągnięciami naukowymi, technicznymi, społecznymi oraz oczekiwaniami obowiązującymi w nowoczesnej Europie i w Świecie.
3. umożliwić przeznaczenie odpowiedniej ilości czasu na naukę.
4. być proporcjonalny do czasu poświęconego na niezbędny odpoczynek i nie powinien zawłaszczać czasu, przeznaczonego dla najbliższych.

 

Akty prawne podejmowane wcześniej przez organy Śląskiej Izby Lekarskiej w tej sprawie:


Apel XXXI OZL Śląskiej Izby Lekarskiej z dnia 31 marca 2012 roku

Stanowisko Prezydium ORL w Katowicach z dnia 29 kwietnia 2015 roku