Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
AAA

WYJAZDOWE POSIEDZENIE PREZYDIUM ORL W JASTRZĘBIU ZDROJU.

data: piątek, 09 wrzesień 2016

W ramach wyjazdowego posiedzenia, Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach spotkało się z wiceprezydentem miasta Januszem Budą, odpowiedzialnym między innymi za nadzorowanie prac związanych z prowadzeniem działań w zakresie promocji i ochrony zdrowia. Na posiedzeniu Prezydium obecny był także przewodniczący delegatury w Jastrzębiu-Zdrój dr Dariusz Konieczny.

Przedmiotem spotkania było omówienie relacji władz Jastrzębia Zdroju i działających w tym regionie zakładów opieki zdrowotnej. Prezes ORL pytał między innymi jaki jest stosunek władz Jastrzębia do zmienionej ustawy o świadczeniach medycznych finansowanych ze środków publicznych, która wprowadza możliwość kupowania ich przez samorządy terytorialne dla swoich mieszkańców.

Według prezydenta szpital jest co roku, za pieniądze miasta, doposażany w urządzenia. Prowadzone są też finansowane przez miasto programy profilaktyczne. Przyznał jednak, że środki które przekazują nie przekraczają 1 % budżetu miasta. Tłumaczył to niechęcią części radnych do doposażania szpitala, który jest jednostką organizacyjną Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Prezes ORL Jacek Kozakiewicz przedstawił analizę wynagrodzeń lekarzy wykonaną przez Śląską Izbę Lekarską. Wynika z niej, że lekarz bez specjalizacji zarabia 19,43 PLN (brutto) za godzinę, a lekarz z II st. specjalizacji po 40 r.ż. zarabia 24,69 PLN (brutto) (mediana).

Prezydent Buda analizując wysokość lekarskich wynagrodzeń porównał je ze stawką godzinową dla osób które odpracowują swoje długi mieszkaniowe. W Jastrzębiu to 12,5 złotego. Prezydent nazwał te proporcje skandalicznymi.

„Od nas się bardzo dużo oczekuje, a nakłady na ochronę zdrowia maleją. W związku z tym to zderzenie lekarz-pacjent spoczywa na nas”– mówił dr Dariusz Konieczny. Przez wydłużanie się życia, wysokość nakładów na ochronę zdrowia powinna być podnoszona – podsumował tę część dyskusji Janusz Buda.

Poruszone zostały też problemy miasta m.in. kondycji Jastrzębskiej Spółki Węglowej jako największego pracodawcy czy planów inwestycyjnych gminy.

 

AVDC