Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
AAA

ŚLĄSKIE FORUM SAMORZĄDÓW ZAWODÓW ZAUFANIA PUBLICZNEGO NABIERA ROZPĘDU

data: sobota, 08 październik 2016

Do grona 15 samorządów, które w kwietniu tego roku założyły Śląskie Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego uroczyście dołączyły 4 kolejne.

 Zaproszenie do współpracy przyjęli:

 1. Beskidzka Okręgowa Izba Aptekarska
 2. Częstochowska Okręgowa Izba Aptekarska
 3. Beskidzka Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
 4. Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie

Forum to lekarze, adwokaci, radcy prawni, pielęgniarki i położne, weterynarze, farmaceuci, architekci, inżynierowie, notariusze, doradcy podatkowi, rzecznicy patentowi, biegli rewidenci i komornicy, którzy pomimo różnic poglądów i często także interesów potrafią w drodze konsensusu wypracować wspólne stanowisko. Efektem trzeciego spotkania Śląskiego Forum jest między innymi uchwała dotycząca samorządności:

Uchwała nr 2/2016

Śląskiego Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego

z dnia 27 września 2016 r.

w sprawie: samorządności zawodowej

            Samorząd to nieodłączny element demokracji a samorządność zawodowa jest jego integralną częścią.

            Zgodnie z art.17 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, podstawowym zadaniem samorządów zawodowych pozostaje sprawowanie pieczy nad należytym wykonywaniem zawodów zaufania publicznego w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony.

            Aby regulacja zawarta w art.17  Konstytucji nie była blankietową tylko deklaracją, samorządy zawodowe muszą:

 • korzystać w pełni z gwarantowanego ustawowo prawa do wypowiadania się 
  w kwestiach związanych z zawodami zaufania publicznego oraz opiniowania projektów aktów prawnych dotyczących tych zawodów,
 • korzystać z pełnej autonomii w obsadzie funkcji związanych 
  z realizacją określonych ustawą zadań samorządowych,
 • posiadać przesądzający wpływ na proces nadawania uprawnień zawodowych 
  w zawodach zaufania publicznego,
 • samodzielnie realizować kontrolę wykonywania zawodów zaufania publicznego oraz sprawować w tym zakresie sądownictwo dyscyplinarne.

We wszelkich innych sprawach ingerencja organów Państwa w wewnętrzne sprawy samorządowe winna być ograniczona wyłącznie do przypadków wskazanych w ustawie.

Śląskie Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego podkreśla znaczenie takiego właśnie rozumienia przepisu art.17 Konstytucji RP apelując, by we wszelkich działaniach podejmowanych przez organy Państwa wobec samorządów zawodów zaufania publicznego pryncypia te były zachowane.

Na spotkaniu obecni byli także przedstawiciele podobnych zrzeszeń funkcjonujących w innych regionach Polski: Mazowieckiego Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego – przewodniczący Paweł Trojanek i przedstawiciel Łódzkiego Porozumienia Samorządów Zawodowych mec. Mariusz Mazepus. Podzielili się oni swoim doświadczeniem i pomysłami na funkcjonowanie porozumienia samorządów. 19 samorządów zawodowych wspólnie zdecydowało także o powstaniu strony internetowej Śląskiego Forum.

Członkowie Forum uzgodnili, że wszystkie samorządy na swoich stronach przekażą informację przesłaną przez Śląską Izę Lekarsko-Weterynaryjną, dotyczącą ratowania Inspekcji Weterynaryjnej przed likwidacją. Uruchomiona została specjalna strona internetowa www.bezpieczna-zywnosc.pl, na której przedstawiono rolę lekarzy weterynarii w zapewnieniu bezpieczeństwa żywności wszystkim konsumentom.

http://www.izbawetkatowice.pl/images/stories/download/KOMUNIKAT_W_SPRAWIE_KAMPANII_MEDIALNEJ.PDF


Ustalono również, że stałą siedzibą Forum będzie Dom Lekarza. Poniżej zamieszczamy list, który przesłał do zgromadzonych Wojewoda Śląski Jarosław Wieczorek.

 

AVDC

Załączniki