Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
AAA

Echa stanowiska ORL w sprawie kontraktowania świadczeń zdrowotnych przez NFZ na 2011 rok - c. d.

data: poniedziałek, 28 luty 2011

Przedstawiamy Pismo Prezydenta Bytomia informujęce o podjętych krokach w sprawie kontrowersyjnych rozstrzygnięć dotyczących przydzielania kontraktów dla poradni specjalistycznych i stomatologicznych na 2011 rok na terenie miasta Bytom.

 

Pan
Jacek Kozakiewicz
Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej
Śląskiej Izby Lekarskie
w Katowicach
 
 
W związku z pismem z dnia 27 stycznia 2011 r., w sprawie stanowiska Okręgowej Rady Lekarskiej Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach, dotyczącego kontraktowania świadczeń zdrowotnych przez Narodowy Fundusz Zdrowia na 2011 rok, informuję, że zgadzam się ze stanowiskiem Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach, wyrażając również zaniepokojenie wynikami konkursów przeprowadzanych przez Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach na kontraktowanie usług zdrowotnych dla zakładów opieki zdrowotnych świadczących usługi na terenie Bytomia.
Gmina Bytom stale monitoruje postępowania konkursowe prowadzone przez Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach na świadczenia zdrowotne realizowane na terenie Bytomia. W dniach 12 i 25 stycznia 2011 r. oraz 3 lutego 2011 r. wystosowano pisma do dyrektora NFZ w Katowicach w celu zapewnienia równego dostępu wszystkim mieszkańcom Bytomia do świadczeń zdrowotnych w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Stanowisko gminy Bytom nie zostało uwzględnione.
Równocześnie pismem z dnia 3 lutego 2011 r. zwrócono się do dyrektora Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach, Pana Zygmunta Klosy, z prośbą o przekazanie pisemnej informacji na temat zawartych kontraktów na rok 2011 z zakładami opieki zdrowotnej, świadczącymi usługi na terenie Bytomia, w porównaniu do lat ubiegłych.
 
Z up. Prezydenta Miasta
mgr Mariusz Wołosz

 

 

 

 

 

dodał

Rafał Kiełkowski