Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
AAA

Ważne! Stanowisko ORL w sprawie sytuacji w niektórych Zakładach Opieki Zdrowotnej

data: czwartek, 03 marzec 2011
STANOWISKO 
Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 23 lutego 2011 r.
 
Wieloletnie zaniedbania doprowadziły ochronę zdrowia w Polsce do stanu, który coraz bardziej zagraża bezpieczeństwu zdrowotnemu Polaków. Szczególnie zła sytuacja panuje w województwie śląskim, co jest dotkliwie odczuwane zarówno przez pacjentów jak i pracowników ochrony zdrowia. Czynione przez zarządzających desperackie próby poprawy sytuacji ekonomicznej zakładów opieki zdrowotnej przeprowadzane są często niezgodnie z obowiązującym prawem, bez uwzględnienia niezbędnych warunków dla zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa, a także interesu pracowników ochrony zdrowia. Jest szczególnie niepokojącym zjawisko świadomego łamania prawa w tych działaniach przez niektórych kierowników ZOZ-ów.                                              

 

 

Zwracamy uwagę Koleżanek i Kolegów na konieczność uważnej analizy proponowanych w umowach warunków pracy przed ich przyjęciem oraz korzystanie z porad prawnych oferowanych przez samorząd lekarski. Apelujemy też o akceptowanie takich umów, które będą pozwalały na zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentom,  przy respektowaniu należnych nam warunków płacy i pracy.
Prosimy, aby podejmowane decyzje i przyjmowane stanowiska nie były z dobrze rozumianymi zasadami solidarności zawodowej obowiązującymi w naszym środowisku. Sprzeciwiajmy się wszystkim, którzy stosując dezinformację, manipulacje faktami fałszują rzeczywistość.