Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
AAA

KASY FISKALNE

data: wtorek, 07 luty 2017

Przypominamy, że od 1 stycznia 2017 r. na mocy rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. z 2016 r. poz. 2177), lekarze i lekarze dentyści, którzy rozpoczynają udzielanie świadczeń zdrowotnych – usług medycznych na rzecz pacjentów (tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, a nie rozliczają się z podmiotem leczniczym – nie wystawiają na jego rzecz rachunku lub faktury) obowiązani są zainstalować kasę fiskalną przed dniem rozpoczęcia sprzedaży usług medycznych.

Poprzednio, zgodnie z przepisami obowiązującymi do końca grudnia 2016 r., na mocy rozporządzenia z 2014 r., lekarze i lekarze dentyści byli zwolnienie z obowiązku rejestrowania sprzedaży – usług medycznych przy pomocy kas fiskalnych przez okres dwóch miesięcy od miesiąca, w którym udzielili pierwszą taką usługę na rzecz pacjenta – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.

W konsekwencji, obecnie lekarz i lekarze dentyści, obowiązani są posiadać kasę fiskalną od razu, wraz z rozpoczęciem swojej praktyki.

Ponadto, aktualnie obowiązujące rozporządzenie wprowadziło kilka nowych rozwiązań:
1.    zwolnione są usługi w zakresie opieki medycznej jeżeli świadczone są osobiście przez osoby niewidome, posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, które prowadzą samodzielnie działalność gospodarczą lub zatrudniają wyłącznie jednego pracownika niewidomego posiadającego orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
2.    zwolnienie z obowiązku rejestrowania przy pomocy kasy jeśli spełnione są dwa warunki: Świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli świadczący usługę (lekarz, lekarz dentysta) otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła. Drugi warunek to świadczenie usług w ten sposób, że usługodawca (lekarz, lekarz dentysta) porozumiewa się przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość lub taką właśnie drogą przesyła mu efekty swojej pracy.

W praktyce jedynie niewielka grupa lekarzy i lekarzy dentystów będzie mogła skorzystać z opisanych wyżej zwolnień. Zwolnienie opisane w punkcie 2 – najczęściej będzie dotyczyć telemedycyny o ile zapłata zostanie dokonana na rachunek bankowy, w SKOK albo za pośrednictwem poczty.

Katarzyna Różycka
radca prawny
Zespół Radców Prawnych ŚIL