Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
AAA

8 KWIETNIA 2017 R. - XXXVII OKRĘGOWY ZJAZD LEKARZY

data: sobota, 08 kwiecień 2017

„Wiosna kojarzy się z nadziejami i trudno jest w wiosenny dzień nie mówić o nadziejach, ale te nadzieje rozpatrujemy na tle zagrożeń współczesnej medycyny. Polscy lekarze wielokrotnie pokazywali, że są w stanie wiele pokonać, choć te zagrożenia dotyczą innych spraw, niż te, z którymi mierzyli się nasi Mistrzowie i Nauczyciele. Te zagrożenie wynikają dziś m.in. z przerostu biurokracji, z papierowego potopu, który oddziela lekarzy od pacjentów. Choć ta zwykła rzeczywistość lekarska nie jest tak łatwa, to jestem pewien, że jak zwykle sprostamy temu zadaniu”. - tymi słowami powitał delegatów i gości zaproszonych na XXXVII Zjazd Lekarzy,  prezes ORL Jacek Kozakiewicz

Zaproszenie na zjazd przyjęli  : Archidiecezjalny Duszpasterz Służby Zdrowia ks. Łukasz Stawarz, Biskup Diecezjalny Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego ks. Marian Niemiec, Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia Sejmiku Województwa Śląskiego Halina Bieda, Zastępca Prezydenta Miasta Sosnowca Krzysztof Haładus, Naczelnik wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej UM w Zabrzu Czesława Winecka, Prezes Naczelnej Izby Lekarskiej Maciej Hamankiewicz, Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych Anna Janik, Prezes Śląskiej Izby Aptekarskiej Piotr Brukiewicz, Rzecznik Dyscyplinarny Okręgowej Rady Adwokackiej Marcin Nowak, Przewodniczący Rady Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa  Franciszek Buszka, Wiceprezes Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej Ireneusz Gewald, Członek Zarządu Głównego PTL Małgorzata Dosiak, Prezes o/Śląskiego Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich Elżbieta Kortyczko, Przewodniczący Zarządu Regionu Śląskiego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy Maciej Niwiński, Prezes o/Śląskiego STOMOZ Lidia Kwiecińska-Bożek, Przewodniczący Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia Województwa Śląskiego Porozumienia Zielonogórskiego Mariusz Wójtowicz oraz przedstawiciele Towarzystw Naukowych o/Śląskie: Przewodnicząca PT Okulistycznego Katarzyna Michalska-Małecka, Przewodniczący PT Medycyny Sądowej i Kryminologii Christian Jabłoński, Przewodniczący PT Psychiatrycznego Krzysztof Krysta, Przewodniczący PT Medycyny Pracy Ryszard Szozda i Przewodniczący PT Ginekologicznego prof. Andrzej Witek.
W pierwszej części spotkania uchwalono regulamin i przyjęto porządek obrad. Decyzją delegatów Przewodniczącym Zjazdu został kol. Rafał Kiełkowski. W skład Prezydium weszli: kol. Gabriela Muś (sekretarz) oraz  kol. Jan Cieślicki i kol. Wojciech Drozd.
Delegaci wybrali również Komisje Zjazdowe: mandatową , regulaminową oraz wniosków i uchwał.
Po krótkiej przerwie miało miejsce wystąpienie prezesa ORL J. Kozakiewicza. W swoim wystąpieniu „Nasze nadzieje wobec zagrożeń  dla współczesnego lekarza”, prezes ORL  odniósł się do najważniejszych  problemów polskiej ochrony  zdrowia i śląskiego środowiska lekarskiego.
"Świadomi swoich praw niezbędnych do wykonywania szczególnego zawodu lekarza domagamy się ich poszanowania. Dzisiaj jakże często się podkreśla , że nastąpił kres medycyny paternalistycznej, że trzeba medycyny partnerskiej i my rozumiemy te nowe uwarunkowania. Współczesność to przecież  nowe wyzwania, ale medycyna partnerska to są prawa i zobowiązania  po obu stronach. - mówił   J. Kozakiewicz - „Słowo „obowiązki” nie zawsze pasuje do chorego człowieka, ale zasady racjonalnego wyboru i postępowania  muszą być przestrzegane  po obu stronach. Aby lekarze sprostali oczekiwaniom  społecznym, kiedy wokół tak wiele presji , roszczeń  i reklamowych iluzji , muszą zachować swoje prawa, m.in. prawa do bezpiecznych warunków pracy, godnego życia i autonomii wyboru opartego na swej wiedzy, doświadczeniu i sumieniu ”

XXXVII Zjazd Lekarzy był również okazją do wręczenia odznaczeń państwowych i samorządowych oraz uhonorowania wyróżnieniami Izby „naszych Mistrzów i Nauczycieli”.
Odznaki honorowe Ministra Zdrowia „Za Zasługi dla Ochrony Zdrowia” otrzymały:
dr n. med. Jadwiga Gorczyca-Tarnowska
dr n. med. Barbara Kuśnierz
dr n. med. Zofia Rusinowska

Złote Odznaki Honorowe Za Zasługi dla Województwa Śląskiego zasłużonym dla naszego makroregionu lekarzom i lekarzom dentystom, zaangażowanym w prace na rzecz ochrony zdrowia, jego promocję, jak również tworzenie struktur współpracujących ze sobą samorządu terytorialnego oraz samorządu zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów, zrzeszonych
w Śląskiej Izbie Lekarskiej, otrzymali:
dr Żywisław Mendel      
dr Jerzy Pabis
dr Ewa Paszek
dr Stefan Stencel 
dr n. med. Ryszard Szozda 
dr Maciej Wawrzyczek
dr Andrzej Wcisło

Najwyższym wyróżnieniem przyznawanym przez Kapitułę Odznaczeń i Medali ŚIL za wybitne osiągnięcia - Wawrzynem Lekarskim – w tym roku wyróżniono:
prof. Krystynę Karczewską i prof. Bognę Pogorzelską-Stronczak (ze względu na nieobecność wyróżnienie zostanie wręczone w późniejszym terminie)

Odznaczeniem „Zasłużony dla Lekarzy - Pro Medico” uhonorowano:  dr Janusz Wołkowski (złote)
dr Bogusław Mąka (srebrne)

Decyzją Kapituły Srebrnym Odznaczeniem „Zasłużony dla Lekarzy Pro Medico” pośmiertnie uhonorowany został wieloletni członek Okręgowego Sądu Lekarskiego w Katowicach - śp. dr Andrzej Gruca.

Medalem  za Wybitne Osiągnięcia Pozamedyczne wyróżniono:
dr n. med. Jan Stanisław Kłopotowski
dr Mariusz Smolik

dr Krzysztof Góral (ze względu na nieobecność wyróżnienie zostanie wręczone w późniejszym terminie)

Kapituła przyznała także „Medal Śląskiej Izby Lekarskiej” mgr Dorocie Dziełak-Szczepan,  kierownikowi, a zarazem dyrygentowi chóru Śląskiej Izby Lekarskiej „CAMES” (ze względu na nieobecność Medal zostanie wręczony w późniejszym terminie).

Podczas trzeciej części Zjazdu delegaci zapoznali się ze sprawozdaniami organów Izby, uchwalili absolutorium Okręgowej Rady Lekarskiej i zatwierdzili budżet na 2017 r. Zostały również podjęte uchwały XXXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy.

Obszerniejsza relacja ze zjazdu w kolejnym numerze „Pro Medico”

 

Akty prawne XXXVII OKRĘGOWEGO ZJAZDU LEKARZY