Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
AAA

UZUPEŁNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

data: piątek, 07 lipiec 2017

Uzupełnienie zapytania ofertowego na wykonanie robót remontowych i modernizacyjnych siedziby Śląskiej Izby Lekarskiej przy ul. Grażyńskiego 49a  w Katowicach

Śląska Izba Lekarska informuje, iż warunki zapytania ofertowego zostają uzupełnione poprzez możliwość wniesienia wadium także w formie gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych.

W przypadku wniesienia wadium w formie ww. gwarancji, należy złożyć w Sekretariacie ŚIL oryginał dokumentu, z kolei kopię poświadczoną „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę, należy dołączyć do oferty.


Z treści gwarancji musi jednoznacznie wynikać sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Gwaranta.
Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe zobowiązanie Gwaranta do wypłaty ŚIL (inwestorowi) pełnej kwoty wadium, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez ŚIL w terminie związania ofertą w przypadku odmowy podpisania umowy na warunkach określonych w zapytaniu  ofertowym.

Termin składania ofert został przedłużony do dnia 12.07.2017 r.