Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
AAA

RECEPTY

data: środa, 26 lipiec 2017

Szanowni P.T. Lekarze
Jedną z wielu barier w dostępności do skutecznej, bezpiecznej i aktualnej farmakoterapii bólu pacjentom cierpiących na przewlekłe zespoły bólowe jest nieznajomość bieżących przepisów lub ich niewłaściwa interpretacja. Szczególnie dotkliwa dla chorych z bólem w chorobie nowotworowej. Przekazuję do wiadomości i propagowania treści pliku z aktualnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi zapisu analgetyków opioidowych na recepcie Rpw.

Proponuję wykonać kserokopie (koniecznie w kolorze!) i przekazywać do aptek przez pacjentów
lub ich opiekunów realizujących te recepty. Jestem przekonana, że ta metoda przyczyni
się do wygaszenia nadinterpretacji przepisów i restrykcyjnych postaw aptekarzy w ich
opioidofobii oraz ułatwi im argumentację wobec kontrolerów NFZ lub Nadzoru Farmaceutycznego
każdego szczebla. Również przyczyni się do poprawy podmiotowości
i jakości opieki farmaceutycznej nad chorym cierpiącym.
Załączam istotny tekst z portalu farmacji (!) w sprawie legitymowania pacjenta
w aptece. Tekst jest tak oczywisty, że rezygnuję z komentarza. Zwracam jednak uwagę,
że problem dotyczy pacjentów, a nie osoby przynoszącej za pacjenta receptę Rpw. do
realizacji lub odbioru analgetyków. W takim przypadku, jeśli aptekarz ma wątpliwości,
to wzywa policjanta do wyjaśnienia i wylegitymowania. Aptekarz nie jest uprawnionym
funkcjonariuszem do legitymowania i spisywania danych osobowych. Taka akcja wzbudza
niepewność i niepokój wobec zalecanej terapii, rozwija opioidofobię w społeczeństwie
i narusza prawa obywatelskie.
Zachęcam do wnikliwego zapoznania się z moim materiałem edukacyjnym na temat
aktualnych przepisów i prawidłowych zasad zapisu analgetyków opioidowych (p. przykłady
do zastosowania) na recepcie Rpw. Mam nadzieję, że udostępniona wiedza, sfinalizuje
wieloletnie starania Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej i Polskiego
Towarzystwa Badania Bólu o dostępność do właściwej farmakoterapii bólu.

KONSULTANT WOJEWÓDZKI W DZIEDZINIE MEDYCYNY PALIATYWNEJ
województwa śląskiego i opolskiego
dr n. med. Jadwiga Pyszkowska

Załączniki