Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
AAA

KOMUNIKAT DZIAŁU INFORMACYJNO - PRASOWEGO

data: czwartek, 31 sierpień 2017

W związku z rozpowszechnianymi nieprawdziwymi  informacjami prasowymi na temat wysokości kosztów, jakie ponosi lekarz i lekarz dentysta za wydanie dokumentu, przypominamy, że:
a/ Dokument "Prawo wykonywania zawodu lekarza" albo "Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty" lekarz/ lekarz dentysta uzyskuje nieodpłatnie od okręgowej rady lekarskiej. Wszelkie dalsze wpisy w ww. dokumentach również dokonywane są nieodpłatnie.
b/ Zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 ze zm.) opłacie podlega wpis praktyk zawodowych do Rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą – art. 105 ust. 1 pkt.1  i obecnie wynosi on 86 zł. Opłata za zmianę wpisu wynosi 43 zł.
c/ Opłatom podlega również wydanie zaświadczeń unijnych. Opłata za jedno zaświadczenie wynosi 60 zł. Pobieranie powyższych opłat wynika z art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 125 ze zm.). Przepis ten został dodany na mocy art. 64 pkt. 4 lit. c ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65) i obowiązuje od 18 stycznia 2016 r.

Ponadto  rozpowszechniane są nieprawdziwe dane na temat kosztów pomnika Hippokratesa, który niebawem zostanie odsłonięty przed Domem Lekarza,  dlatego informujemy, że: Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach Uchwałą z 13 maja 2015 r.(nr 17/2015) zaakceptowała pomysł zagospodarowania przestrzeni przylegającej do parkingu Domu Lekarza. Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach 28 września 2016 roku podjęło decyzję o wykonaniu pomnika (Uchwała nr 224/2016). Zgodnie z zawartą umową z wykonawcą, koszty wykonania projektu koncepcyjnego, graficznego oraz wykonania i montażu pomnika zostały określone na kwotę 59 420,00 zł netto.
Zagospodarowanie terenu wokół pomnika, zgodnie z ustaleniami z przedstawicielami Miasta Katowice, pozostaje w gestii Miasta.

Przypominamy, że treść uchwał zarówno Prezydium ORL i ORL dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej, który zamieszczony jest na stronie Izby: http://www.izba-lekarska.org.pl
Wszystkie inne ważne informacje można uzyskać nie tylko na stronie internetowej, w piśmie „Pro Medico” i newsletterze, ale także w bezpośrednich kontaktach ze wszystkimi osobami zaangażowanymi w prace śląskiego samorządu lekarskiego.
Śląska Izba Lekarska wystąpiła o zamieszczenie sprostowania w trybie prasowym.

                                                                                 Katarzyna B. Fulbiszewska                                     
                                                                                p.o. Rzecznika Prasowego ŚIL