Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
AAA

KOMUNIKAT DZIAŁU INFORMACYJNO - PRASOWEGO

data: czwartek, 31 sierpień 2017

W związku z rozpowszechnianymi nieprawdziwymi  informacjami prasowymi na temat wysokości kosztów, jakie ponosi lekarz i lekarz dentysta za wydanie dokumentu, przypominamy, że:
a/ Dokument "Prawo wykonywania zawodu lekarza" albo "Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty" lekarz/ lekarz dentysta uzyskuje nieodpłatnie od okręgowej rady lekarskiej. Wszelkie dalsze wpisy w ww. dokumentach również dokonywane są nieodpłatnie.
b/ Zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 ze zm.) opłacie podlega wpis praktyk zawodowych do Rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą – art. 105 ust. 1 pkt.1  i obecnie wynosi on 86 zł. Opłata za zmianę wpisu wynosi 43 zł.
c/ Opłatom podlega również wydanie zaświadczeń unijnych. Opłata za jedno zaświadczenie wynosi 60 zł. Pobieranie powyższych opłat wynika z art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 125 ze zm.). Przepis ten został dodany na mocy art. 64 pkt. 4 lit. c ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65) i obowiązuje od 18 stycznia 2016 r.

Ponadto  rozpowszechniane są nieprawdziwe dane na temat kosztów pomnika Hippokratesa, który niebawem zostanie odsłonięty przed Domem Lekarza,  dlatego informujemy, że: Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach Uchwałą z 13 maja 2015 r.(nr 17/2015) zaakceptowała pomysł zagospodarowania przestrzeni przylegającej do parkingu Domu Lekarza. Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach 28 września 2016 roku podjęło decyzję o wykonaniu pomnika (Uchwała nr 224/2016). Zgodnie z zawartą umową z wykonawcą, koszty wykonania projektu koncepcyjnego, graficznego oraz wykonania i montażu pomnika zostały określone na kwotę 59 420,00 zł netto.
Zagospodarowanie terenu wokół pomnika, zgodnie z ustaleniami z przedstawicielami Miasta Katowice, pozostaje w gestii Miasta.

Przypominamy, że treść uchwał zarówno Prezydium ORL i ORL dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej, który zamieszczony jest na stronie Izby: http://www.izba-lekarska.org.pl
Wszystkie inne ważne informacje można uzyskać nie tylko na stronie internetowej, w piśmie „Pro Medico” i newsletterze, ale także w bezpośrednich kontaktach ze wszystkimi osobami zaangażowanymi w prace śląskiego samorządu lekarskiego.
Śląska Izba Lekarska wystąpiła o zamieszczenie sprostowania w trybie prasowym.

                                                                                 Katarzyna B. Fulbiszewska                                     
                                                                                p.o. Rzecznika Prasowego ŚIL