Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
AAA

NA PRZYSZŁE, OBY JAK NAJDŁUŻSZE LATA…

data: wtorek, 31 październik 2017
 
25 października br. w Sala Audytoryjnej Domu Lekarza  odbyła się uroczystość wręczenia listów gratulacyjnych  lekarzom, którzy w jesiennej sesji egzaminów specjalizacyjnych uzyskali tytuł specjalisty z wielu dziedzin medycznych. W tej sesji było ich 166.
Szkolenie specjalizacyjne członków naszego samorządu nadzorowało 154 kierowników specjalizacji - wspaniałych nauczycieli zawodu, dydaktyków i praktyków. To dzięki Nim śląskie placówki ochrony zdrowia wzbogaciły się o doskonale przygotowanych do zawodu lekarzy specjalistów w  dziedzinach lekarskich i lekarsko-dentystycznych.
Zaproszenie na uroczystość przyjęli: Jolanta Wrońska - kierownik Oddz. ds. Kształcenia Podyplomowego Pracowników w Ochronie Zdrowia Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz dr dr Jerzy Dosiak   - Przewodniczący Zarządu Oddziału i Vice Przewodniczący Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Lekarskiego; Jadwiga Pyszkowska - konsultant wojewódzki w dziedzinie medycyny  paliatywnej, Krzysztof Olejnik - konsultant wojewódzki w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii, Ireneusz Szymczyk – konsultant wojewódzki w dziedzinie medycyny rodzinnej, Ryszard Szozda – Przewodniczący oddz. śląskiego Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy i prof. Grzegorz Cieślar – konsultant wojewódzki w dziedzinie balneologii i medycyny fizykalnej, Przewodniczący oddz. śląskiego Towarzystwa Internistów Polskich.

Spotkanie było okazją do wręczenia  Wyróżnienia Zasłużony Nauczyciel Lekarzy. Kapituła Wyróżnienia Zasłużony Nauczyciel Lekarzy obradująca w dniu 11 października 2017 r. postanowiła uhonorować dr Włodzimierza Majewskiego.   

Dr W. Majewski od roku 1979 do 2011, bardzo starannie, z wielkim zaangażowaniem  przygotował  do egzaminów specjalizacyjnych adeptów anestezjologii i intensywnej terapii. Był również członkiem komisji egzaminacyjnych na II stopień w tej specjalizacji. Prowadził kursy z zakresu znieczuleń przewodowych w których wzięło udział ponad 100 lekarzy, a ci przekazali nabytą wiedzę kolejnym anestezjologom. Utworzył drugą na Śląsku karetkę R w Zabrzu, której był kierownikiem przez 6 lat. Kierowany przez niego Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii posiadał po Oddziałach klinicznych największą ilość miejsc dla rezydentów – 21. Pierwszy na Śląsku wprowadził do rutynowego postępowania ciągłe znieczulenia zewnątrzoponowe u pacjentów z krytycznym niedokrwieniem kończyn dolnych w celu leczenia bólu niedokrwiennego i przekonał do tego lekarzy pracujących w klinikach i oddziałach chirurgii naczyniowej. Również jako pierwszy zastosował podawanie opioidów do przestrzeni zewnątrzoponowej w celu leczenia bólu co obecnie jest postępowaniem rutynowym.
W 1989 r. włączył się w reaktywację  samorządu lekarskiego.  Był delegatem na Krajowy zjazd Lekarzy I i III - VII kadencji. W latach 1997-2013 uczestniczył w pracach Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, przewodniczył Komisji Legislacyjnej w latach 1997-2009, a w latach 2001-2009 także jej Prezydium. W pierwszej kadencji istnienia reaktywowanego samorządu lekarskiego na Śląsku był członkiem Okręgowego Sądu Lekarskiego. Przez okres 24 lat uczestniczył w pracach  Okręgowej Komisji Wyborczej. Na przestrzeni kilkunastu lat angażował się również w prace komisji zjazdowych podczas obrad Okręgowego Zjazdu Lekarzy (Kom. Uchwał i Wniosków i Kom. Regulaminowej), a jednemu z nich przewodniczył. Należał do zespołu, który wizytował praktyki lekarskie. Jako przedstawiciel ŚIL wielokrotnie uczestniczył w obradach komisji konkursowych na stanowiska ordynatorów i przewodniczył ich obradom. W latach 2001-2009 był jednym z członków Naczelnej Rady Lekarskiej, a od 2009 jest zastępcą Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. Za swoje zaangażowanie w pracę na rzecz samorządu lekarskiego został w 2007 r. uhonorowany srebrnym odznaczeniem “Zasłużony dla Lekarzy Pro Medico”. 
Wyróżnienie wręczyli przedstawiciele Okręgowej Rady Lekarskiej: prezes Jacek Kozakiewicz, wiceprezes Rafał Kiełkowski oraz przewodniczący Okręgowej Rady  Lekarskiej pierwszej kadencji odrodzonego  samorządu lekarskiego, laureat tego wyróżnienia  - dr n. med. Zygfryd Wawrzynek.
Spotkanie było również okazją do złożenia gratulacji z okazji Jubileuszu 90. rocznicy urodzin, wyjątkowemu, niezwykłemu lekarzowi, który jest dumą i chlubą medycznej społeczności – prof. Zygmuntowi Górce. Postać naszego gościa specjalnego prof. Z. Górki przybliżył jego znakomity uczeń prof. Paweł Lampe. Prezes J. Kozakiewicz, w imieniu śląskiego samorządu,  podziękował Panu Profesorowi za wielkie zaangażowanie w tworzenie śląskiego samorządu lekarskiego i czas poświęcony na prace w Okręgowej Radzie Lekarskiej, jak również reprezentowanie Izby w Naczelnej Radzie Lekarskiej i Krajowym Zjeździe Lekarzy. „Na przyszłe, oby jak najdłuższe lata, z całego serca życzę Panu Profesorowi dużo zdrowia oraz wielu pogodnych i radosnych dni” – powiedział J. Kozakiewicz. Do gratulacji przyłączyli się również: prof. Jacek Gawrychowski – przewodniczący oddziału śląskiego Towarzystwa Chirurgów Polskich,  prof. Krzysztof Ziaja i dr Jan Kalaciński.
 
 
 
KBF