Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
AAA

OGŁOSZENIE

data: piątek, 09 marzec 2018

Śląska Izba Lekarska w Katowicach zleci wykonanie zadania: 

Remont i przebudowa przyłącza ciepłowniczego  2xdn50/125 dla Domu Lekarza w Katowicach przy ulicy Grażyńskiego 49a

Szczegółowy zakres robót został ujęty w załącznikach dołączonych do materiałów przetargowych: projekt + przedmiary.

Oferty prosimy składać w siedzibie Śląskiej Izby Lekarskiej przy ul. Grażyńskiego 49a w Katowicach( Administracja – parter), bądź drogą elektroniczną na adres:

domlekarza@izba-lekarska.org.pl  do dnia  30 marca 2018 r.


 

 Oferty powinny zawierać: 

 

- wartość robót brutto ( w tym obowiązujący podatek VAT ),

- kosztorys ofertowy szczegółowy,

- kosztorys ofertowy szczegółowy robót uzupełniających; roboty uzupełniające to roboty nie

  ujęte – w uznaniu Oferenta – w przedmiarach robót, a niezbędne do wykonania zakresu prac,

- warunki gwarancji i płatności,

- deklarowany termin wykonania robót z uwzględnieniem wykonania prac na terenie

  TAURON Ciepło Sp. z o.o. (działka nr 66/54) wyłącznie w sobotę i niedzielę,

- aktualną polisę ubezpieczeniową obejmującą okres realizacji robót od  odpowiedzialności

  cywilnej deliktowej związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą i posiadanym

   mieniem a także kontraktową obejmującą niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy.


Bardziej szczegółowe informacje oraz możliwość wizji lokalnych – w ramach bezpośrednich kontaktów: 

Piotr Widenka tel. 601 441 230

Barbara Szelągowska tel. 603 371 233


Złożenie oferty nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy na wykonanie w/w zadania.W załączniku do pobrania:


1. Projekt remontu i przebudowy przyłącza ciepłowniczego  2xdn50/125 do Domu Lekarza w Katowicach.

2. Przedmiar robót.

Załączniki