Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
AAA

WYSTAWIENIE E-ZLA NA PUE ZUS W KILKU KROKACH

data: poniedziałek, 23 kwiecień 2018

Co prawda obligatoryjność e-ZLA została przesunięta na 1 grudnia, czyli o 5 miesięcy – przewiduje to poselski projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw – to jednak prędzej czy później każdy lekarz i lekarz dentysta będzie musiał zmierzyć się z wystawianiem elektronicznych zwolnień lekarskich. Do czasu zmiany przepisów obowiązującym terminem wejścia w życie obowiązkowych elektronicznych zwolnień lekarskich jest 1 lipca 2018 r. 

Tutaj znajdą Państwo informacje przydatne przy zakładaniu profilu na PUE ZUS i wystawianiu elektronicznych zwolnień lekarskich, jak również linki do filmów instruktażowych.
Niewątpliwym plusem elektronicznych zwolnień lekarskich jest oszczędność czasu – wystawianie e-ZLA trwa krócej niż wypisywanie papierowego zwolnienia. Lekarz uzyskuje dostęp do danych pacjenta (ubezpieczonego), jego pracodawców (płatników składek) oraz członków jego rodziny (jeśli zwolnienie będzie wystawiane w celu opieki nad nimi). Gdy wpisze numer PESEL pacjenta, to pozostałe dane identyfikacyjne zostaną automatycznie uzupełnione przez system. Z kolei – przykładowo – adres pacjenta czy dane płatnika lekarz będzie wybierał z wyświetlonej listy, może je też wpisać ręcznie, jeśli zajdzie taka konieczność. Poza tym system weryfikuje datę początku okresu niezdolności z zasadami wystawiania zwolnień określonymi w przepisach oraz z ostatnim wystawionym zwolnieniem. Podpowiada również kod literowy A i D oraz numer statystyczny choroby (np. po wpisaniu fragmentu jej nazwy). Możliwy jest podgląd zaświadczeń lekarskich wystawionych wcześniej dla pacjenta, w tym w wyniku kontroli przez lekarza orzecznika ZUS. Kolejnym istotnym pozytywem jest fakt, że wystawić e-ZLA można również przez urządzenia mobilne, np. podczas wizyty domowej.
 
Krok I – założenie profilu na PUE ZUS
 
Należy wybrać jeden ze sposób rejestracji i potwierdzenia profilu:
1. Rejestracja profilu na stronie www.zus.pl poprzez wypełnienie elektronicznego formularza oraz ustalenie hasła. W ciągu 7 dni od rejestracji konieczne jest potwierdzenie swojej tożsamości w dowolnej placówce ZUS (przyda się dowód osobisty lub paszport).
2. Rejestracja i potwierdzenie tożsamości za pomocą profilu zaufanego elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).
3. Rejestracja i potwierdzenie tożsamości za pomocą podpisu elektronicznego (podpis kwalifikowany, który ma certyfikat).
4. Rejestracja i potwierdzenie tożsamości za pomocą bankowości elektronicznej banku, który świadczy taką usługę wspólnie z ZUS (lista banków dostępna jest na stronie www.zus.pl). 
 
Krok II – uzyskanie podpisu elektronicznego
 
Są trzy sposoby na elektroniczne podpisywanie e-ZLA:
1. Można podpisywać się za pomocą profilu zaufanego ePUAP, który jest bezpłatny. Aby go uzyskać, konieczne jest złożenie wniosku na www.pz.gov.pl, następnie potwierdzenie swojej tożsamości w placówce ZUS, urzędzie miasta lub gminy albo za pośrednictwem bankowości elektronicznej.
2. Można posługiwać się podpisem kwalifikowanym, który wydają centra certyfikacji – ta usługa jest płatna, wysokość opłaty uzależniona jest od długości ważności certyfikatu.
3. Można korzystać z bezpłatnego certyfikatu z ZUS. Wniosek o taki certyfikat składa się na PUE ZUS, a następnie stamtąd pobiera.
 
Krok III – wystawianie e-ZLA
 
Aby wystawić elektroniczne zwolnienie lekarskie, trzeba kliknąć w odpowiednią zakładkę w panelu lekarza:
  • Wystawianie zaświadczenia ZUS ZLA.
  • Przegląd zaświadczeń lekarskich -> Nowe zaświadczenie lub Zaświadczenie lekarskie pacjenta.

 

System prowadzi lekarza przez cały proces wystawiania e-ZLA.
 
Zanim zwolnienie lekarskie zostanie opatrzone podpisem, warto zweryfikować wprowadzone dane, ponieważ na tym etapie można je jeszcze zmienić. Po upewnieniu się, że dane w wystawianym zaświadczeniu są prawidłowe, należy zapisać formularz, klikając Utwórz. Następnie konieczny jest wybór formy podpisu (za pomocą certyfikatu z ZUS, za pomocą profilu zaufanego ePUAP, za pomocą podpisu kwalifikowanego). E-ZLA zostaje wystawione z chwilą podpisu, wówczas system je zapisuje i przekazuje na profil płatnika – wyświetla się komunikat o wysyłce. I gotowe!
 
Wydruk e-ZLA
 
Jeśli płatnik (pracodawca pacjenta) nie ma profilu na PUE ZUS, zwolnienia należy wydrukować. System wyświetli komunikat z opcją Drukuj. Warto zwrócić uwagę, że na prośbę pacjenta lekarz ma obowiązek wydrukować e-ZLA nawet wtedy, gdy jego pracodawca posiada profil na PUE ZUS.
 
Anulowanie e-ZLA
 
Jeżeli okaże się, że w elektroniczne zwolnienie wkradł się błąd, można je anulować i ewentualnie wystawić nowy, poprawny dokument. Lekarz ma na to 3 dni robocze od dnia, w którym zauważył błąd lub otrzymał taką informację od pacjenta, jego płatnika czy z ZUS. Podpisanego e-ZLA nie można edytować – ewentualne błędy można skorygować wyłącznie przez anulowanie dokumentu i wystawienie kolejnego.
Przy zakładaniu profilu na PUE można skorzystać:
  • z pomocy pracowników ZUS w Centrum Obsługi Telefonicznej (konsultanci są dostępni w dni robocze: pon.-pt. w godz. 7.00-18.00):

                  - pod numerem telefonu 22 560 16 00 (koszt połączenia według umowy klienta z operatorem telekomunikacyjnym),

                  - za pośrednictwem adresu e-mail: cot@zus.pl,

                  - przez komunikator Skype na stronie www.zus.pl pod zus_centrum_obslugi_tel,

                  - przez czat na stronie www.zus.pl,


  • z pomocy pracowników w najbliższej jednostce ZUS,

 

Lekarze i lekarze dentyści mogą skorzystać również z 6 krótkich filmów instruktażowych. Każdy dotyczy ważnego zagadnienia związanego z wystawianiem e-ZLA. Filmy pokazują nowe funkcjonalności PUE ZUS; można się z nich dowiedzieć, jakie są korzyści z wystawiania e-ZLA oraz jak krok po kroku (kliknij kolejne):
 

 

 

 

 

 

  
Oprac. na podstawie materiałów ZUS