Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
AAA

CZERWCOWA ODSŁONA IV ŚLĄSKIEJ KONFERENCJI MEDYCZNO-PRAWNEJ ZA NAMI

data: sobota, 09 czerwiec 2018

Środowisko medyczne wraz ze środowiskiem prawniczym, starają się podkreślić znaczenie opinii biegłego w procesach cywilnych i karnych, a także kluczowej roli, jaką odgrywa właściwy wybór biegłego, któremu organ prowadzący postępowanie (prokurator, sąd) zleca jej wydanie.W tym celu organizowane są między innymi odpowiednie szkolenia, warsztaty i konferencje. Jedna z nich odbyła się 8 czerwca 2018 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.Zorganizowali ją: Uniwersytet Śląski, Śląski Uniwersytet Medyczny, Śląska Izba Lekarska, Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach i Samorząd Doktorantów SUM. To IV Śląska Konferencja Medyczno-Prawna, która w tym roku ma swoje dwie odsłony – czerwcową i październikową.

 

Często opinia biegłego sądowego jest tożsama z wyrokiem, poczucie jego odpowiedzialności jest więc bardzo wysokie”.– powiedział podczas rozpoczęcia konferencji mec. Roman Kusz Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach.


I cześć IV Śląskiej Konferencji Medyczno-Prawnej podzielona została na trzy sesje: prawniczą, medyczną i interdyscyplinarną.

Pierwszą sesję otworzyła dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska wykładem „Znaczenie opinii i opiniowania w procedurach prawnych.” Poruszony został w nim, między innymi, temat relacji pomiędzy organem sądowym a biegłym. Sąd nie może wymagać od biegłego, by poszukiwał faktów, ma je otrzymać od organu procesowego i je rzetelnie ocenić. Dr Aleksandra Klich w swoim wystąpieniu „Aspekty opiniowania w procedurze cywilnej” mówiła o błędach pojawiających się w opiniach biegłych i wskazywała ich źródła.

Ten temat poruszył także w kolejnym panelu dr hab. n. med Robert Pudlo. Zwrócił uwagę na niskie wynagrodzenia i natłok pracy, wynikający z braku dostatecznej liczby biegłych. Dobry biegły powinien, w jego ocenie, unikać rozwlekłości i manieryczności, nie powinien także pomijać niektórych źródeł informacji, przekraczać swoich kompetencji formalnych i cechować się brakiem asertywności. By unikać wymienionych błędów należy organizować spotkania biegłych i prawników, tworzyć grupy robocze, wzajemnie się edukować, poprawić komunikację nieformalną i – przede wszystkim - podwyższyć wynagrodzenia biegłym.

W drugiej sesji konferencji poświęconej opiniowaniu sądowo-lekarskiemu z punktu widzenia lekarzy, wzięli udział także prof. dr hab. n. med. Aleksander Sieroń - który poruszył wątek nierównej dostępności do nowoczesnych technologii stosowanych w medycynie, w aspekcie ustawowego obowiązku wykonywania zawodu lekarza w sposób zgodny z aktualną wiedzą medyczną i dostępnymi lekarzowi metodami oraz środkami rozpoznawania i leczenia chorób,a także dr hab. n. med. Halina Borgiel-Marek – która omówiła specyfikę opiniowania w sprawach stomatologicznych.

W sesji interdyscyplinarnej połączono doświadczenia medyków i prawników. O aspektach dobrej opinii biegłego mówił mgr Jakub Hanc. Prokurator Ireneusz Kunert, który kieruje pracami VII Samodzielnego Działu ds. Błędów Medycznych przy Prokuraturze Regionalnej 
w Katowicach, podzielił się swoim doświadczeniem związanym ze współpracą z biegłymi. Jego zdaniem duże znaczenie ma sposób formułowania pytań do biegłych, często są one zbyt zawiłe i rozbudowane. Prokurator Ireneusz Kunert podziękował również Śląskiej Izbie Lekarskiej za działania podejmowane na rzecz pozyskania wykwalifikowanych biegłych z zakresu medycyny.

Prezes Śląskiej Izby Lekarskiej dr n. med. Tadeusz Urban poruszył kwestie błędu medycznego. Podkreślił, że najważniejsze, by nie dochodziło do przewlekłości. Jest ona niekorzystna dla wszystkich stron postępowania i wywołuje długotrwały stres: „Lekarz, który ma problem, jest podejrzany o popełnienie błędu medycznego powinien mieć pewność, że jego praca będzie prawidłowo oceniona przez uczciwego człowieka, który ma dostateczną wiedzę i wolę, żeby opiniować. Trzeba pomagać w znalezieniu sprawnych biegłych sądowych, tak by szybko te sprawy doprowadzać do finału – bez względu na to,jaki będzie on dla oskarżonego lekarza.” Dr Tadeusz Urban jest inicjatorem powstałego przed kilkoma laty prekursorskiego w skali kraju zespołu ds. opiniowania sądowo-lekarskiego w sprawach odpowiedzialności zawodowej i karnych w Śląskiej Izbie Lekarskiej. Zespół pośredniczy w poszukiwaniu, na prośbę prokuratury lub sądu, lekarza specjalisty, który będąc ekspertem w danej dziedzinie medycyny, zostaje powołany jako biegły do sporządzenia opinii, najczęściej nie będąc biegłym wpisanym na listę biegłych sądowych. Powyższa współpraca samorządu lekarskiego z organami wymiaru sprawiedliwości daje gwarancję napisania opinii w sprawie o tzw. „błąd medyczny” przez wybitnego fachowca – lekarza praktyka - posiadającego wiedzę i wymagane doświadczenie z zakresu, którego dotyczy opiniowanie.

Dr Stefan Kopocz, Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej w Katowicach, podkreślił brak narzędzi rzetelnej weryfikacji kwalifikacji biegłego przez sąd. By zostać biegłym w Polsce wystarczy:

- być osobą korzystającą z pełni praw cywilnych i obywatelskich
- ukończyć 25 lat
- posiadać teoretyczne i praktyczne wiadomości specjalne w danej dziedzinie
- mieć rękojmię należytego wykonywania obowiązków biegłego
- wyrazić zgodę na ustanowienie biegłym.

Październikowa odsłona konferencji będzie w całości poświęcona zagadnieniom związanym z błędem lekarskim.