Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
AAA

WICEPREZES ORL W KATOWICACH DR N. MED. JACEK KOZAKIEWICZ WICEPREZESEM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ

data: piątek, 15 czerwiec 2018

15 czerwca br., podczas pierwszego posiedzenia Naczelnej Rady Lekarskiej VIII kadencji na stanowisko Wiceprezesa wybrano dr n. med. Jacka Kozakiewicza. 

 

 

Dr n. med. Jacek Kozakiewicz był współorganizatorem odradzającego się w 1989 r. polskiego samorządu lekarskiego, wielokrotnie wybieranym do władz Okręgowej i Naczelnej Rady Lekarskiej: 

·       1989 - 1993 - w wyniku wyborów członek Prezydium, a następnie sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach

·       1993 - 1997 - wiceprzewodniczący Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, członek Naczelnej Rady Lekarskiej

·       1997 - 2001 - członek Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach

·       2001 - 2005 - delegat na Okręgowy Zjazd Lekarzy  

·       2005 - 2009 - członek Naczelnej Rady Lekarskiej, członek Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, przewodniczący Komisji Zdrowia Publicznego, przewodniczący Delegatury Bytomskiej

·      2009 – 2018 -  prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, członek Naczelnej Rady Lekarskiej.

Wśród realizowanych założeń programowych prowadził działania zgodne ze swoim mottem: „Torować drogę najlepszym, podawać rękę najmłodszym, ale nie zapominać o Mistrzach i Nauczycielach”. Wspólnotę lekarską wiceprezes Kozakiewicz nieustannie porównuje do wspólnoty rodziny biologicznej, której członkowie powinni wzajemnie się wspierać.

Działalność dra Jacka Kozakiewicza to m.in.:

Z
abieganie o autonomię dla wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty niezbędną dla dochowania największego nakazu etycznego jakim jest dobro chorego.

- Konsekwentne dążenie do integracji wszystkich środowisk działających na rzecz szeroko rozumianej ochrony zdrowia (samorządów zawodów medycznych, towarzystw lekarskich, organizacji związkowych, stowarzyszeń) i ich konsolidacja oraz budowanie dobrych relacji z innymi środowiskami odgrywającymi ważną rolę w życiu społecznym (samorządami zawodów: prawniczych, gospodarczych, jak również środowisk uniwersyteckich), z uwzględnieniem dobrej współpracy z organami administracji państwowej, samorządami terytorialnymi i środowiskami pozamedycznymi.

- W styczniu 2013 roku wystąpienie z inicjatywą utworzenia Muzeum Historii Medycyny i Farmacji na Górnym Śląsku, prowadzenie od tego czasu kampanii zakrojonej na szeroką skalę.

- W grudniu 2015 roku doprowadzenie do ufundowania przez ŚIL tablicy upamiętniającej lekarzy, pielęgniarki oraz wszystkich, którzy nieśli pomoc rannym i poszkodowanym bohaterskim górnikom, której odsłonięcie nastąpiło 16 grudnia 2015 roku w 34. rocznicę pacyfikacji Kopalni „Wujek”.

- Zainicjowanie powstania w 2016 roku Śląskiego Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego.

 

Składamy serdeczne gratulacje dr. Jackowi Kozakiewiczowi z okazji powierzenia mu zaszczytnej funkcji Wiceprezesa Naczelnej Rady Lekarskiej. Decyzja Członków NRL, uczestniczących w posiedzeniu, była wyrazem zaufania i uznania dla dotychczasowej działalności oraz bogatego dorobku Wiceprezesa na rzecz samorządu lekarskiego. Życzymy, aby w wypełnianiu powierzonych mu zadań towarzyszyło niezbędne zrozumienie i życzliwość ze strony Koleżanek i Kolegów, by nie brakowało zdrowia i pogody ducha w codziennej pracy dla dobra całego środowiska lekarzy i lekarzy dentystów.


AVDC