Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
AAA

UROCZYSTE GRATULACJE DLA SPECJALISTÓW

data: środa, 31 październik 2018

29 października r. odbyło się w Domu Lekarza kolejne już w historii Śląskiej Izby Lekarskiej uroczyste spotkanie lekarzy, którzy uzyskali tytuł specjalisty w sesji wiosennej. 134 nowych specjalistów kształciło się pod opieką 118 kierowników specjalizacji. Lekarze z rąk prezesa Tadeusza Urbana i w obecności swoich bliskich odebrali gratulację.

Spotkanie było także doskonałą okazją do wręczenia wyróżnienia „Zasłużony Nauczyciel Lekarzy”, które jest przyznawane za wieloletnią, wybitną działalność i szczególne zasługi na polu kształcenia podyplomowego. Nagrodą zostali uhonorowani prof. dr hab. n. med. Aleksander Sieroń i dr hab. n.med. Stanisław Nowak.

Profesor Aleksander Sieroń ukończył studia najpierw na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej a następnie na zabrzańskim wydziale lekarskim Śląskiej Akademii Medycznej. Jest specjalistą w dziedzinie chorób wewnętrznych, kardiologii, balneologii i medycyny fizykalnej, angiologii i hipertensiologii. W 1999 roku został mu przyznany tytuł profesora nauk medycznych. W 2005 roku otrzymał tytuł doktora honoris causa Narodowego Uniwersytetu w Użgorodzie na Ukrainie, a w 2017 roku tytuł doctora honoris causa Politechniki Śląskiej. W ramach działalności zawodowej był m.in. Konsultantem Województwa Częstochowskiego w dziedzinie chorób wewnętrznych, pełniąc jednocześnie funkcję przewodniczącego Zespołu Konsultantów Wojewódzkich Województwa Częstochowskiego. Następnie przez kilkanaście lat Profesor był Konsultantem Województwa Śląskiego w dziedzinie balneologii i medycyny fizykalnej, w latach 2013-2015 Konsultantem Województwa Śląskiego w dziedzinie angiologii, a od 2015 roku jest Konsultantem Krajowym w tej dziedzinie.

Tematyka badawcza Prof. Aleksandra Sieronia obejmuje badania mechanizmów biologicznego oddziaływania czynników fizycznych: stałych pól elektrycznych wysokiego napięcia, zmiennych pól elektrycznych o częstotliwości sieciowej, wolnozmiennych pól magnetycznych, temperatur kroigenicznych, tlenu hiperbarycznego oraz promieniowania laserowego małej i średniej mocy z uwzględnieniem efektu fotodynamicznego, a także ocenę przydatności klinicznej metod medycyny fizykalnej wykorzystujących te czynniki fizyczne do celów diagnostycznych i terapeutycznych, ze szczególnym uwzględnieniem zastosowań magnetostymulacji, magnetoterapii, laseroterapii niskoenergetycznej, ledoterapii, kroiterapii ogólnoustrojowej, hiperbarycznej terapii tlenowej oraz diagnostyki i terapii fotodynamicznej. Ponadto Profesor prowadzi unikalne w skali światowej badania w zakresie innowacyjnych metod kompleksowego leczenia ran przewlekłych, w tym zwłaszcza owrzodzeń podudzi i zespołu stopy cukrzycowej.

Prof. Sieroń jest autorem ponad 550 artykułów naukowych (w tym ponad 100 w czasopismach zagranicznych), a także blisko 100 książek i rozdziałów w monografiach, jest także członkiem zarządów licznych towarzystw i instytucji naukowych.

Został uhonorowany za działalność wynalazczą, gospodarczą i aktywny udział w życiu społeczności lokalnej m.in.: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Orderem Wynalazczości Królestwa Belgii, Bytomską Nagrodą Europejską oraz tytułem Honorowego Obywatela miasta Bytomia.

Profesor Aleksander Sieroń był opiekunem naukowym 5 profesorów, 3 docentów, 33 doktorantów i kierownikiem specjalizacji ponad 100 lekarzy. Przyszłych adeptów sztuki lekarskiej przez wiele lat uczył zasad biofizyki.

 

Docent Stanisław Nowak studiował na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Krakowie. W 1963 r. ukończył specjalizację II stopnia w dziedzinie chorób wewnętrznych, zaś w 1988 r. specjalizację II stopnia z medycyny nuklearnej. W 1961 r. uzyskał tytuł doktora medycyny, a w 1977 r. doktora habilitowanego n. medycznych.Przez wszystkie lata od czasu ukończenia studiów medycznych pozostaje czynny zawodowo, aktualnie jest zatrudniony w Zakładzie Medycyny Nuklearnej Clinica Medica w Tychach. Jego aktywności zawodowej towarzyszy aktywność naukowa i dydaktyczna. Docent Stanisław Nowak angażował się również w życie samorządu lekarskiego – był Delegatem na Okręgowy Zjazd Lekarzy I, II i III kadencji, Przewodniczącym Okręgowego Sądu Lekarskiego II kadencji i Wiceprzewodniczącym OSL I, III, IV i V kadencji. Koledzy i Koleżanki lekarze i lekarze dentyści obdarzyli go dwukrotnie mandatem zaufania i wybrali Delegatem na dwa Krajowe Zjazdy Lekarzy (I i II kadencji).

Docent Stanisław Nowak pracę zawodową podjął już w czasie studiów i w latach 1953-1957 był zatrudniony jako asystent w Zakładzie Fizjologii Akademii Medycznej w Krakowie. Po uzyskaniu dyplomu lekarza odbywał w ramach wolontariatu staż specjalizacyjny w I Klinice Chorób wewnętrznych AM w Krakowie, po czym kontynuował go w III Klinice Chorób Wewnętrznych AM we Wrocławiu. W 1959 r.przeniósł się na Górny Śląsk, gdzie przez rok pracował na etacie naukowo-technicznym w Zakładzie Toksykologii Instytutu Medycyny Pracy. W 1960 r. został zatrudniony w Szpitalu nr 2 w Bytomiu. Od 1961r. do 1974 r. pracował w III Klinice Chorób Wewnętrznych Śląskiej Akademii Medycznej, początkowo jako starszy asystent a następnie adiunkt. W 1974 r. podjął pracę w Pracowni Izotopowej, a następnie w nowoutworzonym Zakładzie Diagnostyki Izotopowej, którym kierował od 1976 r. do czasu przejścia na emeryturę w 2003 r.

Docent Nowak jest autorem lub współautorem: 67 artykułów naukowych. W początkowym okresie pracy zawodowej brał udział w cyklu badań nad procesem pocenia. Głównym przedmiotem jego zainteresowań były jednak problemy z zakresu enzymologii klinicznej. Zagadnieniom z tej dziedziny poświęcił badania stanowiące podstawę do napisania rozprawy doktorskiej i habilitacyjnej. W Zakładzie Diagnostyki Izotopowej wraz z zespołem współpracowników prowadził badania nad przydatnością metod radio-izotopowych w diagnostyce głównie chorób układu krążenia oraz przewodu pokarmowego. Ponadto Docent Stanisław Nowak był promotorem w 3 przewodach doktorskich oraz kierownikiem specjalizacji z zakresu medycyny nuklearnej 6 lekarzy.