Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
AAA

PO INCYDENCIE W SZPITALU W MYSŁOWICACH

data: piątek, 07 czerwiec 2019

Publikujemy reakcję Rzecznika Praw Lekarzy Śląskiej Izby Lekarskiej i Zespołu Radców Prawnych ŚIL w związku z incydentem, który został zarejestrowany i opublikowany w serwisie Facebook 4 czerwca 2019 r.

 

 

Oświadczenie

Jako Rzecznik Praw Lekarzy Śląskiej Izby Lekarskiej, którego zadaniem jest m.in. ochrona praw lekarzy, w tym dbanie o ich dobra osobiste – zabezpieczyłam opublikowane w sieci nagrania ujawniające wizerunek lekarki.

Po konsultacji z Radcą Prawnym ŚIL przedstawiłam Pani doktor możliwości dochodzenia swoich praw. Poinformowałam, że publikacja wizerunku lekarza w środkach masowego przekazu, w tym w Internecie bez jego zgody, a zwłaszcza w sposób znieważający lub pomawiający go w opinii publicznej stanowi naruszenie, którego konsekwencją może być podjęcie przez lekarza działań mających na celu ochronę wizerunku lekarza. Działania te mogą zostać podjęte przez osobę poszkodowaną na drodze: 

1) cywilnoprawnej - poprzez wytoczenie pozwu o naruszenie dóbr osobistych lub naruszenie prawa do wizerunku; 

2) administracyjno-prawnej – poprzez złożenie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 

3) karnoprawnej - w celu ukarania karą grzywny, ograniczenia lub pozbawienia wolności.

Na zaplanowanym w następnym tygodniu spotkaniu z Panią doktor, postaram się jej pomóc w podjęciu decyzji co do rozpoczęcia stosownych kroków prawnych.

Nadmieniam, że nagranie pozyskane w sposób bezprawny, bez zgody lekarza, a następnie udostępnione w środkach masowego przekazu powinno zostać natychmiast usunięte przez administratora portalu z urzędu, bądź na wniosek osoby, która nagranie upubliczniła. Z kolei autor nagrania powinien zamieścić satysfakcjonujące Panią doktor przeprosiny.

 

 prof. dr hab. n.med. Katarzyna Ziora

Rzecznik Praw Lekarzy ŚIL w Katowicach

 


Działając w imieniu Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach, z powołaniem na pełnomocnictwo, które zostało zdeponowane w siedzibie mojego Mocodawcy, wzywam do natychmiastowego usunięcia z Pani profilu na portalu facebook.com filmu przedstawiającego rozmowę z lekarzem Szpitala nr 2 im. T. Boczonia w Mysłowicach. Analiza zamieszczonego przez Panią materiału prowadzi do wniosku, iż rozmowa była nagrywana bez wiedzy i zgody lekarza, zaś nagrywający w sposób celowy swoim zachowaniem prowokował rozmówcę. Zachodzi tym samym podejrzenie, że doszło do nieuprawnionej manipulacji, mającej na celu wywołanie negatywnych emocji u nagrywanej osoby lekarza. 

Powyższy film przedstawia nieprawdziwy obraz zawodu lekarza, naruszając dobre imię wszystkich lekarzy. W konsekwencji, prowadzi to do utraty zaufania do zawodu lekarza, ze szkodą nie tylko dla środowiska lekarskiego, ale także i dla pacjentów. Zgodnie z art. 5 pkt 14 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich, do zadań samorządu lekarskiego należą działania na rzecz ochrony zawodu lekarza, w tym występowanie w obronie godności zawodu oraz interesów indywidualnych i zbiorowych członków samorządu lekarzy. Śląska Izba Lekarska jako osoba prawna tego samorządu, działając w obronie godności zawodu lekarza, nie godzi się na publiczne oczernianie dobrego imienia lekarzy, poprzez publikację filmu o którym mowa powyżej. W przypadku braku natychmiastowego usunięcia filmu, zostaną podjęte dalsze kroki prawne, nie wykluczając skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.  


r. pr. Jakub Frakowski

                                                                                                          Zespół Radców Prawnych ŚIL