Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
AAA

Składki.

data: poniedziałek, 20 czerwiec 2011

Uprzejmie informujemy, że lekarze i lekarze dentyści, którzy wyjeżdżają za granicę w celu wykonywania zawodu lekarza, w przypadku nie zrzeczenia się prawa wykonywania zawodu wydanego przez okręgową izbę lekarską, są zobowiązani do dalszego opłacania należnych składek na rzecz Izby w Polsce.

Dotyczy to też sytuacji, gdy za granicą opłacają składki na rzecz tamtejszych odpowiedników naszych izb. Obecnie brak jest jakichkolwiek podstaw prawnych do zastosowania wobec takich lekarzy zwolnienia z obowiązku opłacania składek. Jedynie zrzeczenie się przez lekarza, lekarza dentystę prawa wykonywania zawodu zwalnia z obowiązku opłacania składek członkowskich. Konsekwencją zrzeczenia się prawa wykonywania zawodu jest skreślenie lekarza z listy członków okręgowej izby lekarskiej w Polsce (art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o izbach lekarskich z 2 grudnia 2009 r.), co skutkuje niemożnością wykonywania zawodu lekarza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.Lekarz ma możliwość ponownie uzyskać prawo wykonywania zawodu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej po złożeniu w okręgowej izbie lekarskiej wniosku o przyznanie prawa wykonywania zawodu wraz z zaświadczeniem potwierdzającym wykonywanie zawodu lekarza poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (dokument przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego). Jeżeli przerwa w wykonywaniu zawodu lekarza, lekarza dentysty wynosi ponad 5 lat, niezbędne będzie odbycie przez lekarza obowiązkowego przeszkolenia (art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty).

 

 

Jerzy Rdes