Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
AAA

INFORMACJE W SPRAWIE USTAWY O REFUNDACJI LEKÓW

data: piątek, 21 październik 2011

W dniu 20 października br. w siedzibie Śląskiej Izby Lekarskiej odbyło się spotkanie Prezesa ORL Jacka Kozakiewicza z Dyrektorem ŚOW NFZ w Katowicach Zygmuntem Klosą w sprawie ustawy o refundacji leków.

Podczas spotkania Prezes ORL przekazał Dyrektorowi ŚOW NFZ stanowisko Konwentu Prezesów ORL dot. ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.
Prezes ORL przekazał Dyrektorowi ŚOW NFZ także inne uwagi zgłaszane przez środowisko lekarskie do w/w ustawy.
Dyrektor ŚOW NFZ odniósł się ze zrozumieniem do dążeń samorządu i innych organizacji lekarskich dla doprecyzowania zapisów ustawy, zwłaszcza tych podnoszonych w stanowisku Konwentu Prezesów ORL. Podzielił pogląd Prezesa ORL, że powinna być stosowana jednolita wykładnia zapisów ustawy na terenie całej Polski.
Dyrektor ŚOW NFZ w ciągu 14 dniu (w ramach posiadanych kompetencji) odniesie się do postulatów samorządu.

 

dodał

Rafał Kiełkowski