Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
AAA

Regulamin organizacyjny praktyk zawodowych.

data: poniedziałek, 24 październik 2011

Ustawa o działalności leczniczej z dniem 1 lipca 2011 wprowadziła obowiązek posiadania w praktykach lekarskich (w myśl ustawy w praktykach zawodowych) regulaminu organizacyjnego.

Art. 23 oraz art. 25 ustawy określają zasady tworzenia i zawartość takiego regulaminu. Zespół radców prawnych naszej Izby przygotował taki wzorcowy regulamin do zaadoptowania we własnej praktyce zawodowej.

 

dodał

Rafał Kiełkowski

 

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRAKTYK ZAWODOWYCH


 Na podstawie przepisów art. 23 i 24 ustawy o działalności leczniczej, ustala się regulamin organizacyjny w następującym brzmieniu:
 
1. Lekarz wykonuje działalność leczniczą pod firmą ....................................................................

2. Praktyka jest prowadzona w celu udzielania pacjentom świadczeń zdrowotnych o najwyższej jakości, służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, a w szczególności związanych z badaniem i poradą lekarską oraz leczeniem.
 Pacjent uzyskuje świadczenie zdrowotne zgodnie ze swoimi potrzebami zdrowotnymi,  aktualnym stanem wiedzy medycznej, z wykorzystaniem najskuteczniejszych świadczeń  zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych. Cele praktyki  lekarskiej są realizowane poprzez rzetelne i sumienne wykonywanie zadań zgodnie  ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej i zasadami etyki zawodowej.

3. Lekarz udziela ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych z zakresu ................................., tj. m.in:
 - ........................................,
 - ........................................,
 - ........................................,
 - ........................................,
 - ........................................;

4. Świadczenie zdrowotne udzielane są w gabinecie ...................(należy wskazać miejsce, w którym są udzielane świadczenia zdrowotne).

5. Ustala się następujące opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej:
 - 6,90 zł za 1 stronę wyciągu lub odpisu z dokumentacji medycznej,
 - 0,65 zł za 1 stronę kopii dokumentacji medycznej,
 - 6,90 zł za sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na   elektronicznym nośniku danych

6. Udzielanie odpłatnych świadczeń zdrowotnych wymaga uprzedniej rejestracji pacjenta, telefonicznie pod numerem .................lub osobiście u rejestratorki. Przed pierwszą wizytą pacjent winien przybyć 15 minut przez planowaną godziną wizyty i udostępnić dokument tożsamości, celem założenia dokumentacji indywidualnej pacjenta.
    
7. Za określone świadczenia zdrowotne, niefinansowane ze środków publicznych, pobierana jest opłata. Jej wysokości została określona w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu.

8. Informacje o wysokości opłat za:
 - udostępnienie dokumentacji medycznej oraz
 - udzielane – niefinansowane ze środków publicznych – świadczenia zdrowotne
 są podane do wiadomości pacjentów poprzez wywieszenie w punkcie rejestracji.
 

 

 

 

 

 

Załączniki