Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
AAA

Regulamin organizacyjny praktyk zawodowych.

data: poniedziałek, 24 październik 2011

Ustawa o działalności leczniczej z dniem 1 lipca 2011 wprowadziła obowiązek posiadania w praktykach lekarskich (w myśl ustawy w praktykach zawodowych) regulaminu organizacyjnego.

Art. 23 oraz art. 25 ustawy określają zasady tworzenia i zawartość takiego regulaminu. Zespół radców prawnych naszej Izby przygotował taki wzorcowy regulamin do zaadoptowania we własnej praktyce zawodowej.

 

dodał

Rafał Kiełkowski

 

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRAKTYK ZAWODOWYCH


 Na podstawie przepisów art. 23 i 24 ustawy o działalności leczniczej, ustala się regulamin organizacyjny w następującym brzmieniu:
 
1. Lekarz wykonuje działalność leczniczą pod firmą ....................................................................

2. Praktyka jest prowadzona w celu udzielania pacjentom świadczeń zdrowotnych o najwyższej jakości, służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, a w szczególności związanych z badaniem i poradą lekarską oraz leczeniem.
 Pacjent uzyskuje świadczenie zdrowotne zgodnie ze swoimi potrzebami zdrowotnymi,  aktualnym stanem wiedzy medycznej, z wykorzystaniem najskuteczniejszych świadczeń  zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych. Cele praktyki  lekarskiej są realizowane poprzez rzetelne i sumienne wykonywanie zadań zgodnie  ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej i zasadami etyki zawodowej.

3. Lekarz udziela ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych z zakresu ................................., tj. m.in:
 - ........................................,
 - ........................................,
 - ........................................,
 - ........................................,
 - ........................................;

4. Świadczenie zdrowotne udzielane są w gabinecie ...................(należy wskazać miejsce, w którym są udzielane świadczenia zdrowotne).

5. Ustala się następujące opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej:
 - 6,90 zł za 1 stronę wyciągu lub odpisu z dokumentacji medycznej,
 - 0,65 zł za 1 stronę kopii dokumentacji medycznej,
 - 6,90 zł za sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na   elektronicznym nośniku danych

6. Udzielanie odpłatnych świadczeń zdrowotnych wymaga uprzedniej rejestracji pacjenta, telefonicznie pod numerem .................lub osobiście u rejestratorki. Przed pierwszą wizytą pacjent winien przybyć 15 minut przez planowaną godziną wizyty i udostępnić dokument tożsamości, celem założenia dokumentacji indywidualnej pacjenta.
    
7. Za określone świadczenia zdrowotne, niefinansowane ze środków publicznych, pobierana jest opłata. Jej wysokości została określona w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu.

8. Informacje o wysokości opłat za:
 - udostępnienie dokumentacji medycznej oraz
 - udzielane – niefinansowane ze środków publicznych – świadczenia zdrowotne
 są podane do wiadomości pacjentów poprzez wywieszenie w punkcie rejestracji.
 

 

 

 

 

 

Załączniki