Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
AAA

Komunikat

data: poniedziałek, 19 grudzień 2011

 II Komunikat prezesów Śląskiej Izby Lekarskiej

i Śląskiej Izby Aptekarskiej

na temat oceny bieżącej sytuacji związanej z wprowadzaniem

od 1 stycznia 2012 roku ustawy refundacyjnej.

 
19 grudnia 2011 roku w siedzibie Śląskiej Izby Lekarskiej odbyło się drugie spotkanie Jacka Kozakiewicza prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach i Piotra Brukiewicza prezesa Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej.
Spotkanie zostało w całości poświęcone ocenie wydarzeń ostatniego tygodnia tj. spotkań Ministra Zdrowia z samorządem lekarskim i samorządem aptekarskim w sprawie wprowadzenia od początku przyszłego roku ustawy refundacyjnej. W wyniku rozmów z Ministrem Zdrowia, mając przede wszystkim na względzie dobro chorych, obydwa samorządy na szczeblu krajowym zawiesiły podjęte wcześniej uchwały rekomendujące m.in. odstępowanie od oznaczania na receptach lekarskich uprawnień do refundacji oraz niepodpisywanie umów pomiędzy aptekami a NFZ.
Obydwa środowiska oczekują na pilne opublikowanie przez Ministra Zdrowia rozporządzenia w sprawie recept lekarskich, a także wspólnych z prezesem NFZ zapowiedzianych komunikatów dot. interpretacji niektórych zapisów ustawy. Dalsze decyzje naszych samorządów będą ściśle uzależnione od wprowadzenia deklarowanych przez Ministra Zdrowia zmian.
Prezesi obydwu śląskich samorządów apelują do prezesów Naczelnej Izby Lekarskiej i Naczelnej izby Aptekarskiej oraz pozostałych okręgowych izb lekarskich i aptekarskich o dalsze prowadzenie wspólnych rozmów i uzgadnianie stanowisk.
Dziękujemy członkom naszych samorządów oraz innym osobom z wielu środowisk za udzielane wsparcie dla naszych działań, prowadzących do wyeliminowania zagrożeń dla polskiego pacjenta oraz lekarzy i aptekarzy, wynikających z wprowadzenia w życie od początku przyszłego roku ustawy refundacyjnej w dotychczas obowiązującej treści.
Zdecydowanie będziemy się przeciwstawiać dalszym próbom obciążania środowisk medycznych skutkami wieloletnich zaniedbań i zaniechań władz w ochronie zdrowia.


Jacek Kozakiewicz                                     Piotr Brukiewicz
Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej            Prezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej
w Katowicach                                               w Katowicach


 

Załączniki