Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
AAA

Nadzwyczajne posiedzenie Okręgowej Rady Lekarskiej.

data: środa, 28 grudzień 2011

W dniu 28 grudnia na swym nadzwyczajnym posiedzeniu Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach podjęła uchwałę w sprawie "ustawy refundacyjnej". Czytamy w niej m.in.

Okręgowa Rada Lekarska w tej sytuacji uważa za uzasadnione postępowanie Koleżanek i Kolegów polegające na dokonywaniu na receptach adnotacji „refundacja leku do decyzji NFZ”

pełny tekst uchwały:

UCHWAŁA Nr 63/2011
  
Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 28 grudnia 2011 r.w sprawie: ustawy o refundacji leków

     Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach działając na podstawie art. 5 pkt. 13 w związku z art. 25 pkt. 4 ustawy o izbach lekarskich z dnia 2 grudnia 2009 r.  (Dz. U. 2009  Nr 219 poz. 1718 z poźn. zm.) uchwala co następuje:

§1
    Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach wyraża ubolewanie wobec braku konkretnych działań ze strony władz zmierzających do zmiany niekorzystnych dla lekarzy i lekarzy dentystów zapisów w ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, a tym samym zwolnienia lekarzy z obowiązków weryfikowania uprawnień pacjentów do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego oraz wskazywania na receptach odpłatności za leki.
           
§2
    Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach stoi na stanowisku, iż opublikowanie w dniu  23 grudnia 2011 r. dwóch aktów tj. Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept oraz listy leków refundowanych, które obowiązywać będą od dnia 1 stycznia 2012 r., z uwagi na jedynie kilkudniowy okres vacatio legis narusza wszelkie zasady prawidłowej legislacji oraz demokratycznego państwa prawa, narażając tak chorych jak i lekarzy na szkody związane z utrudnionym dostępem do prawidłowej opieki  zdrowotnej, której gwarantem jest Państwo.

§3
    Wobec braku ze strony Naczelnej Rady Lekarskiej wskazania konkretnych form postępowania w związku z wejściem w życie w dniu 1 stycznia 2012 ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych i w/w przepisów wykonawczych, Okręgowa Rada Lekarska w tej sytuacji uważa za uzasadnione postępowanie Koleżanek i Kolegów polegające na dokonywaniu na receptach adnotacji „refundacja leku do decyzji NFZ”

§4
    Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach jednocześnie apeluje do Naczelnej Rady Lekarskiej o pilne podjęcie działań wskazujących lekarzom i lekarzom dentystom dalsze  postępowanie mające na celu ich ochronę w związku z wejściem w życie w dniu 1 stycznia 2012  ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych


     Sekretarz                                                                            Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                                 Okręgowej Rady Lekarskiej

Andrzej Postek                                                                   Jacek Kozakiewicz

 

 

 

 

 

 

 

 

dodał

Rafał Kiełkowski

Załączniki