Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
AAA

Nadzwyczajne posiedzenie Okręgowej Rady Lekarskiej.

data: środa, 28 grudzień 2011

W dniu 28 grudnia na swym nadzwyczajnym posiedzeniu Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach podjęła uchwałę w sprawie "ustawy refundacyjnej". Czytamy w niej m.in.

Okręgowa Rada Lekarska w tej sytuacji uważa za uzasadnione postępowanie Koleżanek i Kolegów polegające na dokonywaniu na receptach adnotacji „refundacja leku do decyzji NFZ”

pełny tekst uchwały:

UCHWAŁA Nr 63/2011
  
Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 28 grudnia 2011 r.w sprawie: ustawy o refundacji leków

     Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach działając na podstawie art. 5 pkt. 13 w związku z art. 25 pkt. 4 ustawy o izbach lekarskich z dnia 2 grudnia 2009 r.  (Dz. U. 2009  Nr 219 poz. 1718 z poźn. zm.) uchwala co następuje:

§1
    Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach wyraża ubolewanie wobec braku konkretnych działań ze strony władz zmierzających do zmiany niekorzystnych dla lekarzy i lekarzy dentystów zapisów w ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, a tym samym zwolnienia lekarzy z obowiązków weryfikowania uprawnień pacjentów do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego oraz wskazywania na receptach odpłatności za leki.
           
§2
    Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach stoi na stanowisku, iż opublikowanie w dniu  23 grudnia 2011 r. dwóch aktów tj. Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept oraz listy leków refundowanych, które obowiązywać będą od dnia 1 stycznia 2012 r., z uwagi na jedynie kilkudniowy okres vacatio legis narusza wszelkie zasady prawidłowej legislacji oraz demokratycznego państwa prawa, narażając tak chorych jak i lekarzy na szkody związane z utrudnionym dostępem do prawidłowej opieki  zdrowotnej, której gwarantem jest Państwo.

§3
    Wobec braku ze strony Naczelnej Rady Lekarskiej wskazania konkretnych form postępowania w związku z wejściem w życie w dniu 1 stycznia 2012 ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych i w/w przepisów wykonawczych, Okręgowa Rada Lekarska w tej sytuacji uważa za uzasadnione postępowanie Koleżanek i Kolegów polegające na dokonywaniu na receptach adnotacji „refundacja leku do decyzji NFZ”

§4
    Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach jednocześnie apeluje do Naczelnej Rady Lekarskiej o pilne podjęcie działań wskazujących lekarzom i lekarzom dentystom dalsze  postępowanie mające na celu ich ochronę w związku z wejściem w życie w dniu 1 stycznia 2012  ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych


     Sekretarz                                                                            Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                                 Okręgowej Rady Lekarskiej

Andrzej Postek                                                                   Jacek Kozakiewicz

 

 

 

 

 

 

 

 

dodał

Rafał Kiełkowski

Załączniki