Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
AAA

Rekomendacje w sprawie postępowania po 1 stycznia przy wypisywaniu recept refundowanych.

data: poniedziałek, 02 styczeń 2012

W dniu 30 grudnia 2011 r. w Warszawie odbyło się – z inicjatywy ZK OZZL - wspólne posiedzenie   następujących reprezentatywnych organizacji lekarskich:
1.    Ogólnopolskiego  Związku Zawodowego Lekarzy ,
2.    Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie
3.    Polskiej Federacji  Pracodawców Ochrony Zdrowia ,
4.    Środowiska lekarzy skupionych wokół portalu internetowego Konsylium24 
Wyżej wymienione organizacje  reprezentują praktycznie 100 % lekarzy, bo OZZL reprezentuje lekarzy zatrudnionych w ZOZ-ach na podstawie umowy o pracę i kontraktów, Porozumienie Zielonogórskie skupia (głównie) lekarzy POZ, Federacja Pracodawców Ochrony Zdrowia – reprezentuje (głównie) Ambulatoryjną Specjalistyczną Opiekę Zdrowotną, a wokół portalu Konsylium 24 skupionych jest ok. 30 tys. lekarzy praktycznie wszystkich specjalności. 
Celem spotkania przedstawicieli  w/w organizacji było ustalenie wspólnych rekomendacji i szczegółowej  instrukcji postępowania dla wszystkich lekarzy w Polsce wypisujących recepty na leki refundowane -  w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. tzw. Ustawy Refundacyjnej z 12 maja 2011 roku oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept z 23 grudnia 2011r.
Rekomendacje te są następujące: 

1.    Lekarze w całej Polsce działając w interesie pacjentów i broniąc się przed represyjnym prawem nie będą od dnia 1 stycznia 2012 r. – przepisując recepty na leki refundowane -  orzekać ani o prawie pacjenta do refundacji, ani o stopniu tej refundacji . W przeciwnym przypadku zmuszaliby chorych do niezwykle długiego oczekiwania na wypisanie każdej recepty, co skutkowałoby pozbawieniem znacznej części pacjentów jakiejkolwiek pomocy lekarskiej.  
2.    Lekarze w całej Polsce będą wypisywać recepty z adnotacją lub z pieczątką: REFUNDACJA LEKU DO DECYZJI NFZ i bez zaznaczania jakichkolwiek innych danych dotyczących refundacji (nr Oddziału Wojewódzkiego NFZ, dodatkowych uprawnień,  stopnia refundacji leku)
3.    Lekarze w dokumentacji lekarskiej zamieszczą informację: "brak możliwości weryfikacji uprawnień pacjenta do leków refundowanych"; 
4.    Na prośbę pacjenta  lekarze  będą wystawiać zaświadczenie o chorobie (przewlekłej) i ew. stopniu jej zaawansowania – aby chory mógł otrzymać lek z niższą odpłatnością przysługującą w chorobach przewlekłych.
5.    Lekarze nie będą pobierać od chorych żadnych oświadczeń o ich domniemanym ubezpieczeniu lub prawie do refundacji ponieważ – do końca – nie ma pewności czy  takie oświadczenie jest wiarygodne (pacjent może nie wiedzieć, że np. jego pracodawca  nie opłacił aktualnej składki na NFZ).

Należy dodać, że także większość okręgowych izb lekarskich – wbrew stanowisku NRL z dnia 16 grudnia br – popiera działania przedstawione powyżej,  czego wyrazem są uchwały lub stanowiska przyjęte przez odpowiednie organy tych izb.

Lekarze zwracają się z gorącym apelem do wszystkich polskich pacjentów o masowe poparcie powyższych  działań, które są podejmowane również w ich interesie.  Organizacje biorące udział w spotkaniu 30 grudnia br. zwróciły się też wspólnie do premiera Donalda Tuska z prośbą o osobiste zajęcie się sprawą nowych przepisów o wypisywaniu recept na leki refundowane  i o pilne spotkanie w tej sprawie. Treść listu jest dostępna na stronie OZZL .        

W imieniu ZK OZZL 

Krzysztof Bukiel – Przewodniczący Zarządu