Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
AAA

ODPOWIEDŹ RZECZNIKA PRAW PACJENTA

data: poniedziałek, 06 luty 2012
Poniżej przedstawiamy odpowiedź Rzecznika Praw Pacjenta na apel Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 27 stycznia br.

 

Maciej Hamankiewicz
Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej
ul. J. Sobieskiego 110
00-746 Warszawa


Szanowny Panie Prezesie

Odpowiadając na apei Nr 1/12/P-VI Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 27 stycznia br, uprzejmie informuję, że wszystkie wszczęte postępowania dotyczą tych świadczeniodawców, co do których pacjenci zgłaszali sprawy związane z brakiem możliwości uzyskania prawidłowo wystawionej recepty. Podjęte przeze mnie działania wynikają z zadań Rzecznika uregulowanych w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta i nie ma możliwości odstąpienia od nich.
Zaznaczę raz jeszcze, że nie odnosiłam się do zasadności samego protestu, ale jego formy, która niestety wskazywała na prawdopodobne naruszanie praw pacjenta. Podstawowym prawem pacjenta jest prawo do świadczeń zdrowotnych. Tym samym świadczenie zdrowotne powinno zostać udzielone pacjentowi z zachowaniem prawa do leków refundowanych ze środków publicznych, a prawidłowe wystawienie recepty jest jednym z elementów tego świadczenia.
Chciałabym wyraźnie podkreślić, iż celem wszczynanych postępowali nie jest nakładanie kar na świadczeniodawców, a przede wszystkim zaprzestanie prowadzenia jakichkolwiek działań utrudniających pacjentom pełną realizację prawa do świadczeń zdrowotnych. Przypomnę, że nałożenie kar finansowych jest możliwe tylko w dwóch przypadkach. Po pierwsze, jeżeli świadczeniodawcy nie przekażą w określonym terminie informacji, o które wnioskuje Rzecznik Praw Pacjenta (możliwość nałożenia kary do 50 tys. zł) i po drugie, jeśli świadczeniodawca nie odstąpi od bezprawnych praktyk pomimo wydania przez Rzecznika decyzji o uznaniu działań za naruszające zbiorowe prawa pacjentów (możliwość nałożenia kary do 500 tys. zł). Tym samym w dużej mierze to od   zachowania   samych   świadczeniodawców   zależy   poniesienie   ewentualnych   konsekwencji prowadzonych działań.
Reasumując, żywię nadzieję na przyszłą dobrą współpracę w celu zapobiegania praktykom godzącym w ustawowe prawa pacjentów.

Z poważaniem
K. Kozłowska

Załączniki