Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
AAA

KOMUNIKAT

data: środa, 22 luty 2012

Komunikat ze spotkania Zespołu Naczelnej Rady Lekarskiej ds. współpracy z Ministrem Zdrowia w zakresie ustawy refundacyjnej i innych aktów prawnych z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia, które odbyło się w dniu 21 lutego 2012 r. w Warszawie.

1. 17 lutego 2012 roku (piątek) Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej przekazał członkom Zespołu wystosowane w imieniu Ministra Bartosza Arłukowicza przez Pana Konrada Korbińskiego, Dyrektora Gabinetu Politycznego Ministra Zdrowia, zaproszenie do spotkania w 21 lutego o godz. 17.00 w Warszawie. W zaproszeniu nie podano żadnego planowanego programu merytorycznego, wspomniano natomiast, że w spotkaniu może wziąć udział ze strony Zespołu maksymalnie 9 osób.
2. Pomimo, że:
- zaproszenie zostało wysłane zaledwie z 3 dniowym wyprzedzeniem (obejmującym dni weekendu)
- nie podano żadnej tematyki spotkania
Uwzględniając prośbę Prezesa NRL członkowie Zespołu postanowili przyjąć zaproszenie, co dla wielu z nas oznaczało niemały wysiłek związany z koniecznością dokonania gwałtownych zmian w swoich kalendarzach i planach zawodowo-samorządowych.
3. Na spotkanie nie przybył Minister Zdrowia Pan Bartosz Arłukowicz; przyczyny nieobecności pana Ministra nie podano.
a. w spotkaniu, obok Prezesa NRL Macieja Hamankiewicza i członków Zespołu, uczestniczyli zaproszeni przez Ministra przedstawiciele samorządu aptekarskiego (z prezesem NRA) oraz organizacji pacjentów, podobnie jak podczas spotkania w dniu 4 stycznia. Zatem nie było to spotkanie Zespołu NRL z Ministrem Zdrowia jak wynikało to z treści zaproszenia;
b. na spotkanie nie zostali zaproszeni przedstawiciele innych organizacji lekarskich, nie uczyniono tego także po przekazaniu w trakcie spotkania przez członków Zespołu informacji, iż przed gmachem Minterstwa Zdrowia oczekują przedstawiciel Konsylium 24;
4. Spotkanie rozpoczął podsekretarz stanu Pan Cezary Rzemek (nie będący lekarzem), ze strony MZ obecni byli także:
a. dyrektor Gabinetu Politycznego K. Korbiński
b. dyrektor Departamentu Dialogu Społecznego J. Bydłoń
c. przedstawicielka Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji
5. Po krótkim wystąpieniu Prezesa NRL, który krytycznie odniósł się do projektu rozporządzenia w sprawie recept lekarskich, w imieniu Zespołu zabrał głos Jacek Kozakiewicz, który podkreślił:
a. Zespół został powołany przez NRL do pracy koncepcyjno-eksperckiej w zakresie najważniejszych aktów legislacyjnych dotyczących ustawy refundacyjnej i aktów wykonawczych;
b. Pomimo obustronne złożonych deklaracji 4. stycznia dotyczących współpracy w przygotowaniu m.in. rozporządzenia receptowego oraz wystosowania przez przewodniczącego Zespołu w dniu 24 stycznia prośby o pilne spotkanie, przygotowano w MZ - bez udziału Zespołu - projekt rozporządzenia o receptach lekarskich i przekazano go do zaopiniowania organizacjom społecznym;
c. Nie zostały zatem spełnione deklaracje przekazane przez Ministra Zdrowia 4. stycznia, co niestety po raz kolejny istotnie obciąża zaufanie do składanych obietnic i zapowiedzi.
6. Przewodniczący Zespołu przypomniał, że stanowisko w sprawie projektu przekazało już w imieniu samorządu lekarskiego Prezydium NRL:
a. wskazał na konieczność ustalenia ścisłego harmonogramu współpracy Zespołu z Ministrem Zdrowia, obejmującego zarówno zakres tematyczny jak i kalendarium spotkań.
b. po raz kolejny zadeklarował gotowość Zespołu do prac nad nowym projektem, uwzględniającym dotychczasowe ustalenia oraz postulaty samorządu lekarskiego i wielu innych organizacji lekarskich.
7. Pan Wiceminister Cezary Rzemek usiłował rozpocząć szczegółową, jak podkreślał merytoryczną dyskusję, dotyczącą obecnego projektu pomimo, że uczestnicy spotkania nie znali przekazanych Ministrowi Zdrowia uwag i zastrzeżeń innych organizacji.
8. Po kilkuminutowej przerwie (na wniosek Zespołu NRL), w imieniu Zespołu Jacek Kozakiewicz oświadczył, że niecelowe jest wobec powyższego dalsze debatowanie. Wskazał na pilną konieczność rozpoczęcia prac nad nowym projektem (po przekazaniu członkom Zespołu uwag i zastrzeżeń wszystkich opiniujących organizacji).
9. Do stanowiska Zespołu ze zrozumieniem odnieśli się przedstawiciele samorządu aptekarskiego i organizacji pacjentów.
10. Wobec powyższego ok. godz. 18-ej spotkanie zakończyło się.

W imieniu Zespołu
Jacek Kozakiewicz

Warszawa, 21 lutego 2012 r.