Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
AAA

ZUS - ogłoszenie o konkursie ofert

data: wtorek, 13 lipiec 2010

 Ogłasza konkurs na realizację świadczeń zdrowotnych z zakresu stomatologii i szczepień ochronnych 

ze środków funduszu wypadkowego na rok 2010

  

 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Sosnowcu

ul. Partyzantów l

41-200 Sosnowiec

 


 

l. Przedmiot konkursu oraz jego wartość.

 

Przedmiotem konkursu jest świadczenie usług zdrowotnych z zakresu stomatologii i szczepień ochronnych nie refundowanych na podstawie odrębnych przepisów, na które ubezpieczony został skierowany przez lekarza orzecznika na wniosek lekarza prowadzącego.

 

Wartość konkursu:

- z zakresu stomatologii            - 1400,00 zł,

- z zakresu szczepień                - 150,00 zł.

Termin realizacji - od dnia podpisania umowy do 31.12.2010 r.

 

2. Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert.

 

Oferty należy składać w siedzibie Oddziału ZUS w Sosnowcu, ul. I-go Maja 25, pok.808 w terminie do 30.09.2010r., godz.ll:00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Oddziału ZUS w Sosnowcu, ul. Partyzantów 1, pok.316, w dniu 30.09.2010r. o godz.l1:30.

 

3. Sposób uzyskania materiałów dotyczących konkursu.

 

Materiały dotyczące konkursu ofert oferent może uzyskać w :

Wydziale Orzecznictwa Lekarskiego i Prewencji O/ZUS, 41-200 Sosnowiec, ul,l-go Maja 25, II piętro, pok.808, lub uzyskać drogą pocztową, tel.32 3683451, fax. 32 3683460.

Oferent może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści postanowień zawartych w ogłoszeniu lub materiałach dotyczących konkursu. Osobą upoważnioną do bezpośredniego kontaktowania się z oferentami w godzinach od 7:00 do 15 :00 jest Pani Joanna Wodo, te1.32 3683451.

 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu składania ofert.

 

dodał

Przemysław Skiba