Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
AAA

KOMUNIKAT PREZESA ORL DOT. REZYDENTUR W SESJI WIOSENNEJ 2012 r.

data: czwartek, 23 luty 2012
 

Szanowne Koleżanki i Koledzy !

 

Uprzejmie informuję, że problem rezydentur poruszyłem podczas swojej wizyty w Ministerstwie Zdrowia w dniu 21 lutego 2011 r.

Z  przeprowadzonej wówczas rozmowy w Departamencie Nauki i Szkolnictwa Wyższego wynikało, że liczba rezydentur w sesji wiosennej 2012 r. w skali kraju będzie mniejsza ok. 10% w porównaniu do podobnego okresu 2011 r. (w uzasadnieniu podano brak wystarczających środków finansowych na ten cel). Poinformowano mnie, że  przewidywany jest podział 1 na 1, tzn. po jednym miejscu rezydenckim w danych dziedzinach medycznych w poszczególnych województwach

Zwróciłem uwagę na znaczne opóźnienie w wydaniu decyzji, co stawia lekarzy i lekarzy dentystów w bardzo trudnej sytuacji Oświadczyłem ponadto, że proponowana liczba (wbrew składanym deklaracjom i obietnicom) nadal w istotny sposób odbiega od potrzeb w zakresie szkolenia w trybie rezydenckim, które powinno być zasadniczą formą kształcenia specjalizacyjnego. 

Przedstawiciel Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego (dyrektor Departamentu był w tym dniu nieobecny) poinformował mnie, że w sesji jesiennej przewidywane jest przyznanie znacznie większej liczby miejsc rezydenckich (podobnie jak to miało miejsce w 2011 r.).
Pragnę wszystkich zapewnić, że śląski samorząd lekarski podejmuje i będzie nadal podejmował wielokierunkowe działania w celu zapewnienia właściwych warunków dla kształcenia podyplomowego, także w zakresie specjalizacji. Niestety spotykamy się  często z brakiem zrozumienia, a czasem i brakiem odpowiedzialności ze strony decydentów.


Jacek Kozakiewicz
Prezes  ORL