Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
AAA

KOMUNIKAT ZE SPOTKANIA PREZESA OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ JACKA KOZAKIEWICZA Z CZŁONKAMI STOWARZYSZENIA LEKARZY PRAKTYKÓW.

data: poniedziałek, 27 luty 2012
W dniu 23 lutego 2012 r. w siedzibie Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach miało miejsce pierwsze spotkanie Prezesa ORL  Jacka Kozakiewicza z członkami Stowarzyszenia Lekarzy Praktyków w osobach:Jacka Przybyło-Prezesa SLP, Joanny Dusza-Kozera-Skarbnika SLP oraz Michała Dulemby członka Stowarzyszenia.
   
     W czasie tego spotkania  przedstawiono  Stowarzyszenie, które powstało z inicjatywy społeczności lekarzy skupionych wokół portalu Konsylium24.pl. Idea powstania Stowarzyszenia  pojawiła się  wśród użytkowników portalu dużo wcześniej . Została zrealizowana jednak  dopiero w tym roku, poprzez zwołanie zebrania założycielskiego, które wybrało nazwę dla stowarzyszenia, uchwaliło Statut i wybrało Zarząd. Podczas spotkania  przedstawiciele Stowarzyszenia wyjaśnili ,  że Stowarzyszenie jest strukturą niezależną od portalu Konsylium24.pl i zrzesza  lekarzy, którzy są lekarzami praktykami i  wykonują  zawód lekarza.  Zgodnie z uzgodnieniami poczynionymi z właścicielami portalu (firmą GrupaRx będąca właścicielem marki) Konsylium24.pl nie jest w jakikolwiek sposób związane prawnie czy personalnie ze Stowarzyszeniem.
    Obecnie SLP jest w trakcie rejestracji sądowej - ponad miesiąc temu został złożony wniosek o rejestrację do KRS  w Katowicach. Stowarzyszenie rozpoczęło już swoją działalność i realizuje cele nakreślone w Statucie. Zasadniczym celem Stowarzyszenia jest wspieranie wszelkich inicjatyw i działań legislacyjnych zmierzających do stworzenia takiego modelu ochrony zdrowia w Polsce, który będzie efektywny, ekonomiczny i bezpieczny zarówno dla pacjentów jak i lekarzy.
Wspólnie ustalono:
1/ nawiązanie  współpracy między Stowarzyszeniem Lekarzy Praktyków i  Śląską Izbą Lekarską  , poprzez m.in. stworzenie wspólnego zespołu  z  udziałem przedstawicieli  Śląskiej Izby Lekarskiej i Stowarzyszenia Lekarzy Praktyków ,  zajmującego się  oceną aktualnie obowiązujących oraz opiniowaniem  projektowanych przez władze ustawodawcze i wykonawcze  aktów prawnych
2/ rozpoczęcie prac nad określeniem tez do założeń nowego modelu opieki zdrowotnej w Polsce opartej na racjonalnych podstawach ekonomicznych oraz na przywróceniu właściwych relacji lekarz-pacjent oraz pacjent-ubezpieczyciel 
3/ włączanie się członków stowarzyszenia w prace samorządu lekarskiego, będącego reprezentantem  wszystkich lekarzy i lekarzy  dentystów , w oparciu o  delegację  ustawową.