Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
AAA

KOMUNIKAT ZE SPOTKANIA PREZESA OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ JACKA KOZAKIEWICZA Z CZŁONKAMI STOWARZYSZENIA LEKARZY PRAKTYKÓW.

data: poniedziałek, 27 luty 2012
W dniu 23 lutego 2012 r. w siedzibie Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach miało miejsce pierwsze spotkanie Prezesa ORL  Jacka Kozakiewicza z członkami Stowarzyszenia Lekarzy Praktyków w osobach:Jacka Przybyło-Prezesa SLP, Joanny Dusza-Kozera-Skarbnika SLP oraz Michała Dulemby członka Stowarzyszenia.
   
     W czasie tego spotkania  przedstawiono  Stowarzyszenie, które powstało z inicjatywy społeczności lekarzy skupionych wokół portalu Konsylium24.pl. Idea powstania Stowarzyszenia  pojawiła się  wśród użytkowników portalu dużo wcześniej . Została zrealizowana jednak  dopiero w tym roku, poprzez zwołanie zebrania założycielskiego, które wybrało nazwę dla stowarzyszenia, uchwaliło Statut i wybrało Zarząd. Podczas spotkania  przedstawiciele Stowarzyszenia wyjaśnili ,  że Stowarzyszenie jest strukturą niezależną od portalu Konsylium24.pl i zrzesza  lekarzy, którzy są lekarzami praktykami i  wykonują  zawód lekarza.  Zgodnie z uzgodnieniami poczynionymi z właścicielami portalu (firmą GrupaRx będąca właścicielem marki) Konsylium24.pl nie jest w jakikolwiek sposób związane prawnie czy personalnie ze Stowarzyszeniem.
    Obecnie SLP jest w trakcie rejestracji sądowej - ponad miesiąc temu został złożony wniosek o rejestrację do KRS  w Katowicach. Stowarzyszenie rozpoczęło już swoją działalność i realizuje cele nakreślone w Statucie. Zasadniczym celem Stowarzyszenia jest wspieranie wszelkich inicjatyw i działań legislacyjnych zmierzających do stworzenia takiego modelu ochrony zdrowia w Polsce, który będzie efektywny, ekonomiczny i bezpieczny zarówno dla pacjentów jak i lekarzy.
Wspólnie ustalono:
1/ nawiązanie  współpracy między Stowarzyszeniem Lekarzy Praktyków i  Śląską Izbą Lekarską  , poprzez m.in. stworzenie wspólnego zespołu  z  udziałem przedstawicieli  Śląskiej Izby Lekarskiej i Stowarzyszenia Lekarzy Praktyków ,  zajmującego się  oceną aktualnie obowiązujących oraz opiniowaniem  projektowanych przez władze ustawodawcze i wykonawcze  aktów prawnych
2/ rozpoczęcie prac nad określeniem tez do założeń nowego modelu opieki zdrowotnej w Polsce opartej na racjonalnych podstawach ekonomicznych oraz na przywróceniu właściwych relacji lekarz-pacjent oraz pacjent-ubezpieczyciel 
3/ włączanie się członków stowarzyszenia w prace samorządu lekarskiego, będącego reprezentantem  wszystkich lekarzy i lekarzy  dentystów , w oparciu o  delegację  ustawową.