Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
AAA

STANOWISKO PREZYDIUM ORL Z 29.II.2012 r.

data: środa, 07 marzec 2012
STANOWISKO
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 29 lutego 2012 r.

dotyczące: rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 roku w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą.


Prezydium ORL w Katowicach stoi na stanowisku, że wprowadzone przez Ministra Zdrowia   zasady przeprowadzania konkursu na stanowisko ordynatora wypaczają w istotny sposób oczywisty cel, dla którego ustawodawca nakazał wyłanianie kandydatów na to stanowisko    w drodze konkursu.
Zmiana składu komisji konkursowej polegająca na pominięciu przedstawiciela właściwego towarzystwa naukowego, konsultanta wojewódzkiego oraz ordynatora, a zwiększająca liczbę przedstawicieli kierownika podmiotu leczniczego, od których nie jest wymagana specjalistyczna wiedza medyczna, jest działaniem znacznie obniżającym merytoryczną wartość orzeczeń komisji konkursowych. Takie działanie, obniżające standardy wyboru na odpowiedzialne stanowiska najlepszych, także pod względem fachowym pracowników ochrony zdrowia finansowanej ze środków publicznych, godzi pośrednio w dobro polskiego pacjenta.

 

Sprzeciw nasz budzi także forma w jakiej przedmiotowe rozporządzenie zostało  wprowadzone. Przekazany bowiem środowisku lekarskiemu projekt rozporządzenia utrzymywał dotychczasowe zasady prowadzenia konkursów na stanowiska ordynatorów. Nie były sygnalizowane jakiekolwiek zamiary zmian w składzie komisji konkursowej, a których wprowadzenie wydanym rozporządzeniem pozwala kierownikom podmiotów leczniczych na pomijanie  fachowej oceny kandydatów.

Prezydium ORL, występując w interesie polskich pacjentów negatywnie postrzega zmiany w sposobie wyłaniania kandydatów na stanowiska ordynatorów wprowadzone w/w rozporządzeniem. Uznaje za celowe zatrudnianie na stanowisku ordynatora lub kierownika oddziału szpitalnego w podmiocie finansowanym ze środków publicznych kandydata wyłonionego  w obowiązkowym postępowaniu  konkursowym, w którym dominująca byłaby merytoryczna  ocena  jego  przydatności.

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w pełni solidaryzuje się ze stanowiskiem Śląskiej Konferencji Towarzystw Lekarskich z dnia 20 lutego 2012 r., w ocenie której wydane  przez Ministra Zdrowia rozporządzenie w sposób nieuzasadniony narusza dotychczasowe dobre zasady i tradycje, a zarazem ukazuje lekceważący stosunek władzy państwowej wobec środowiska lekarskiego. 

                                Sekretarz                                                                             Prezes
                   Okręgowej Rady Lekarskiej                                       Okręgowej Rady Lekarskiej
                           Andrzej Postek                                                             Jacek Kozakiewicz