Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
AAA

XXXI OKRĘGOWY ZJAZD LEKARZY W KATOWICACH

data: sobota, 31 marzec 2012
XXXI Okręgowy Zjazd Lekarzy odbył się 31 marca w Katowicach.
Poza sprawami związanymi bezpośrednio z funkcjonowaniem samorządu zawodowego, licznie przybyli delegaci zajęli się również problemem
umów na leki refundowane, a w szczególności w dalszym ciągu zawartych w nich zapisów pozwalających na nakładanie na lekarzy kar z powodu błędnie wystawionych  recept. Dyskutowano także na temat zbyt małej liczby miejsc specjalizacyjnych dla lekarzy w trybie rezydenckim, poruszono również problematykę różnych form ich zatrudnienia, norm czasu pracy oraz kształcenia podyplomowego.
 
Zjazd wystosował kilka apeli w tym adresowany do wszystkich, którzy mają podpisane umowy z NFZ na udzielanie świadczeń zdrowotnych, aby wystąpili do NFZ z pisemnym wnioskiem o zmianę warunków umowy, polegającą na wykreśleniu z niej zapisów dotyczących kar.
Śląscy delegaci kierując się  potrzebą ochrony interesów swoich członków, wyrazili poparcie dla rekomendowanych przez Naczelną Radę Lekarską działań, które mają na celu doprowadzenie do zmiany kwestionowanych  postanowień tych umów w części dotyczących kar umownych.

 

Zjazd zaapelował również do Ministra Zdrowia o zwiększenie liczby miejsc rezydenckich, a także o to, aby w powstających przepisach dotyczących specjalizacji i umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny, zostały umieszczone zabezpieczenia przed nieuzasadnionymi barierami stawianymi przez Narodowy Fundusz Zdrowia poprzez wymaganie certyfikatów, których brak ogranicza możliwość pracy lekarzy i lekarzy dentystów oraz ogranicza dostęp pacjentów do określonych świadczeń zdrowotnych.

 

W części oficjalnej Zjazdu prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, dr. n. med. Jacek Kozakiewicz, podsumował miniony rok działalności samorządu. W swoim wystąpieniu prezes szczególnie podkreślał konieczność obrony godności zawodu lekarzy i lekarzy dentystów, walki o ich godziwe warunki pracy oraz wynagradzania. Wyrażał także sprzeciw wobec obarczania lekarzy coraz większą odpowiedzialnością, przy braku właściwych warunków dla wykonywania zawodu.

 

-  „Lekarze powinni leczyć zgodnie ze swoją wiedzą, doświadczeniem i sumieniem. Przygotowanie polskich lekarzy do wykonywania zawodu nie odbiega od wiedzy i doświadczenia lekarzy wykonujących swój zawód w innych krajach europejskich. Kształtowanie przyszłości naszego regionu nie może odbywać się w oderwaniu od tradycji i dorobku naszych przeszłych pokoleń, w oparciu o sztuczne i wymyślone przy biurkach algorytmy.” – mówił prezes Kozakiewicz

W trakcie uroczystości Wicewojewoda Śląski Piotr Spyra wręczył zasłużonym lekarzom, w imieniu prezydenta RP liczne odznaczenia państwowe, a Andrzej Gościniak Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego „Odznaki Honorowe za Zasługi dla Województwa Śląskiego”. W trakcie Zjazdu wręczono również Złotą i Srebrne Odznaki Śląskiej Izby Lekarskiej. Doktor Jerzy Dosiak członek Zarządu Głównego i Przewodniczący O/Katowice Polskiego Towarzystwa Lekarskiego wręczył prezesowi ORL w Katowicach Medal im. dr J. Rostka. 

„Wawrzynem Lekarskim” najwyższym wyróżnieniem Śląskiej Izby Lekarskiej, zostali uhonorowani prof. dr hab. n. med. Andrzej Łępkowski  oraz prof. dr hab. n. med.. Szczepan Łukasiewicz.

 

  Zjazdowi towarzyszyła wystawa prac plastycznych lekarzy – artystów, członków ŚIL.