Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
AAA

KOMUNIKAT PREZESA ORL JACKA KOZAKIEWICZA Z DNIA 15 MAJA 2012 r.

data: wtorek, 15 maj 2012

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy!
Jak już informowałem w poprzednim komunikacie, w poniedziałek 9 maja br. przekazaliśmy do Śląskiego Oddziału NFZ  pisemne wnioski świadczeniodawców i lekarzy indywidualnych, dotyczące umów w zakresie wystawiania recept na leki refundowane.
Z uzyskanych informacji od P.T. Koleżanek i Kolegów oraz Śląskiego Oddziału Funduszu wynika, że w tych dniach lekarze i lekarze dentyści otrzymują propozycje aneksów do umów z NFZ, upoważniających ich do wystawiania recept na leki i środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne refundowane ze środków publicznych.
W korespondencji tej wskazano termin 31 maja 2012 rok, jako datę ostatecznego podpisania aneksów.

W związku z powyższym uprzejmie proszę Koleżanki i Kolegów o:
- wstrzymanie się z decyzją o podpisaniu przekazanych projektów aneksów i bieżące śledzenie informacji na stronie internetowej Śląskiej Izby Lekarskiej www.izba-lekarska.org.pl (zachęcam również do zapisywania się do Newslettera Śląskiej Izby Lekarskiej)

W najbliższych dniach zostanie bowiem zamieszczona na stronie internetowej izby szczegółowa informacja prawna, szeroko przedstawiająca przewidywane konsekwencje dla lekarzy i lekarzy dentystów, wynikające zarówno z nie podpisania, jak i ewentualnego podpisania zaproponowanych umów.

23 maja br. zbiera się Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach, która na podstawie analizy aktualnej sytuacji, wyda rekomendacje dla P.T. Koleżanek i Kolegów w tej sprawie. 

Nasza konsolidacja i determinacja, jak okazało się m.in. w styczniu br. kiedy doprowadziliśmy do nowelizacji ustawy refundacyjnej, jest najważniejszym warunkiem osiągnięcia zamierzonych celów, czyli w tym przypadku, usunięcia z treści umów zapisów nas szczególnie dyskryminujących.


Jacek Kozakiewicz
prezes ORL w Katowicach