Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
AAA

KOMUNIKAT PREZESA ORL JACKA KOZAKIEWICZA Z DNIA 23 MAJA 2012 r.

data: środa, 23 maj 2012


Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy!

Jak zapowiadałem w komunikacie z 15 maja br. na dzisiejszym posiedzeniu Okręgowej Rady Lekarskiej zapadła decyzja w sprawie wysyłanych przez NFZ do lekarzy i lekarzy dentystów aneksów do umów na wystawianie recept na leki refundowane.

Okręgowa Rada Lekarska podjęła uchwałę, w której rekomenduje lekarzom i lekarzom dentystom niepodpisywanie aneksów do umów z NFZ, upoważniających do wystawiania recept na leki i środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne refundowane ze środków publicznych.

Niepodpisanie aneksu do umowy zawierającej dyskryminujące zapisy nie wyklucza zawarcia jej w późniejszym terminie, po uwzględnieniu przez Narodowy Fundusz Zdrowia postulatów środowiska medycznego.W dalszym ciągu zachęcam do śledzenia bieżących informacji ukazujących się na naszej stronie internetowej i zapisywania się do Newslettera Śląskiej Izby Lekarskiej. Ułatwi nam to szybkie komunikowanie i przekazywanie istotnych dla naszego środowiska wiadomości.

Dziękuję wszystkim P.T. Koleżankom i Kolegom, także z wielu współpracujących z samorządem organizacji medycznych i związków zawodowych za okazywane zrozumienie, pomoc i solidarną postawę. Tylko działając wspólnie jesteśmy w stanie dotrzeć z naszymi postulatami do decydentów i wpłynąć na zmianę zapisów prawnych niekorzystnych zarówno dla lekarzy i lekarzy dentystów, jak i naszych pacjentów.


Jacek Kozakiewicz
prezes ORL w Katowicach

Załączniki