Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
AAA

APEL W SPRAWIE AKCJI PROTESTACYJNEJ

data: środa, 04 lipiec 2012

APEL

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 4 lipca 2012 r.

w sprawie akcji protestacyjnej

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach zwraca się do Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, by w trybie pilnym w uzgodnieniu z prezesami okręgowych rad lekarskich dokonać wszechstronnej analizy prowadzonej akcji protestacyjnej.

Zdaniem Prezydium ORL w Katowicach należy rozważyć wytypowanie przez samorząd lekarski mediatorów zewnętrznych, którzy podejmą działania prowadzące do ostatecznego uzgodnienia stanowisk samorządu lekarskiego, NFZ i Ministerstwa Zdrowia w kwestii wystawiania przez lekarzy i lekarzy dentystów recept na leki refundowane.

Uważamy, że celowe byłoby również pozyskanie opinii prawnych dotyczących:
a) zasadności funkcjonowania umów,
b) adekwatności kar określonych w paragrafie 9 umowy stanowiącej załącznik do Zarządzenia nr 38/2012/DGL prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 czerwca 2012 r. w sprawie wzoru umowy upoważniającej do wystawiania recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne refundowane ze środków publicznych, przysługujące świadczeniobiorcom,
c) oceny precyzyjności definicji użytych w paragrafie 9 w/w umowy, a zwłaszcza w ust. 1 pkt. 1 oraz ust. 1 pkt. 1 lit. c

 


     Zastępca Sekretarza                                                                         Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                                 Okręgowej Rady Lekarskiej

         Krystian Frey                                                                       Jacek Kozakiewicz

Załączniki