Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
AAA

KOMUNIKAT PREZESA ORL JACKA KOZAKIEWICZA Z DNIA 6 LIPCA 2012 R.

data: piątek, 06 lipiec 2012

Dzisiaj podczas  posiedzenia Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, po zasięgnięciu opinii Konwentu Prezesów Okręgowych Rad Lekarskich zapadła decyzja o zawieszeniu akcji protestacyjnej, prowadzonej od 1 lipca br. (uchwała w załączeniu, proszę o zapoznanie się z jej treścią).


Dzisiaj podczas posiedzenia Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, po zasięgnięciu opinii Konwentu Prezesów Okręgowych Rad Lekarskich zapadła decyzja o zawieszeniu akcji protestacyjnej, prowadzonej od 1 lipca br. (uchwała w załączeniu, proszę o zapoznanie się z jej treścią).

Zawieszenie akcji nie oznacza rezygnacji samorządu lekarskiego z postulatów wysuwanych w związku z zapisami znajdującymi się w umowach, jakie NFZ proponuje lekarzom i lekarzom dentystom na wystawianie recept na leki refundowane.

Lekarze mają leczyć zgodnie ze swoją wiedzą i doświadczeniem, aptekarze dyspensować leki i realizować recepty, NFZ  refundować zgodnie z uprawnieniami pacjenta.

Aktualnie będą prowadzone wielokierunkowe działania, by na drodze mediacji doprowadzić do ostatecznego uzgodnienia stanowisk samorządu lekarskiego, NFZ i Ministerstwa Zdrowia.

Chciałbym złożyć serdeczne podziękowania wszystkim P.T. Koleżankom i Kolegom oraz  organizacjom lekarskim za solidarną postawę i zaangażowanie w nasze starania o zapewnienie właściwych warunków dla godnego wykonywania zawodu lekarza. Oby nie brakowało nam determinacji w  dążeniach do wytyczonych celów.


Jacek Kozakiewicz
prezes ORL w Katowicach

Załączniki