Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
AAA

KOMUNIKAT W SPRAWIE PODPISYWANIA PRZEZ LEKARZY UMÓW NA WYSTAWIANIE RECEPT NA LEKI REFUNDOWANE PO 1 LIPCA 2012

data: sobota, 11 sierpień 2012

W związku z docierającymi do Śląskiej Izby Lekarskiej sygnałami o trudnościach napotykanych przez lekarzy i lekarzy dentystów przy zawieraniu nowych umów ze ŚOW NFZ upoważniających do wystawiania recept refundowanych, odbyło się spotkanie w siedzibie NFZ w Katowicach z udziałem przewodniczącego Komisji Okręgowej Rady Lekarskiej ds. kontaktów z NFZ dr Jerzego Pieniążka, w trakcie którego dokonano niezbędnych wyjaśnień i bezpośredniej oceny sytuacji.
Ustalono, że w celu zawarcia umowy należy:

-          pobrać wniosek o zawarcie umowy (można to uczynić bezpośrednio ze strony NFZ, poprzez zakładkę po lewej stronie „Lekarze i recepty”, następnie wejść w Komunikat nr 119/2012 pod datą 02.07.2012),

-          wypełnić wniosek (m.in. dane osobowe i adresowe, PESEL, uprawnienia zawodowe),

-          dołączyć wymagane załączniki (wymienione na stronie 2 wniosku).

 

Przyjmowanie wniosków z załącznikami odbywa się na bieżąco (ocena na dzień 9 sierpnia br.). Wg pracowników ŚOW NFZ zdarzają się pojedyncze przypadki braku wymaganych załączników (kserokopii dokumentów), co wymaga dodatkowych czynności i ponownego kontaktu.

 

W nawiązaniu do stanowiska Prezydium ORL z dnia 1 sierpnia br., opublikowanego na stronie internetowej ŚIL, przypominamy o zalecanej należytej roztropności przy podejmowaniu decyzji oraz szczególnej ostrożności w codziennej praktyce zawodowej.

 

 

Jacek Kozakiewicz

Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej
w Katowicach