Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
AAA

KOMUNIKAT W SPRAWIE PODPISYWANIA PRZEZ LEKARZY UMÓW NA WYSTAWIANIE RECEPT NA LEKI REFUNDOWANE PO 1 LIPCA 2012

data: sobota, 11 sierpień 2012

W związku z docierającymi do Śląskiej Izby Lekarskiej sygnałami o trudnościach napotykanych przez lekarzy i lekarzy dentystów przy zawieraniu nowych umów ze ŚOW NFZ upoważniających do wystawiania recept refundowanych, odbyło się spotkanie w siedzibie NFZ w Katowicach z udziałem przewodniczącego Komisji Okręgowej Rady Lekarskiej ds. kontaktów z NFZ dr Jerzego Pieniążka, w trakcie którego dokonano niezbędnych wyjaśnień i bezpośredniej oceny sytuacji.
Ustalono, że w celu zawarcia umowy należy:

-          pobrać wniosek o zawarcie umowy (można to uczynić bezpośrednio ze strony NFZ, poprzez zakładkę po lewej stronie „Lekarze i recepty”, następnie wejść w Komunikat nr 119/2012 pod datą 02.07.2012),

-          wypełnić wniosek (m.in. dane osobowe i adresowe, PESEL, uprawnienia zawodowe),

-          dołączyć wymagane załączniki (wymienione na stronie 2 wniosku).

 

Przyjmowanie wniosków z załącznikami odbywa się na bieżąco (ocena na dzień 9 sierpnia br.). Wg pracowników ŚOW NFZ zdarzają się pojedyncze przypadki braku wymaganych załączników (kserokopii dokumentów), co wymaga dodatkowych czynności i ponownego kontaktu.

 

W nawiązaniu do stanowiska Prezydium ORL z dnia 1 sierpnia br., opublikowanego na stronie internetowej ŚIL, przypominamy o zalecanej należytej roztropności przy podejmowaniu decyzji oraz szczególnej ostrożności w codziennej praktyce zawodowej.

 

 

Jacek Kozakiewicz

Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej
w Katowicach