Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
AAA

KONSULTACJE SPOŁECZNE

data: piątek, 14 wrzesień 2012

Na prośbę Zarządu Powiatu Będzińskiego przekazujemy komunikat mogący zainteresować kierujących i właścicieli  jednostek wykonujących działalność leczniczą, zgodnie z ustawą o działalności leczniczej w tym powiecie dotyczący rozważanej reorganizacji funkcjonowania tam służby zdrowia.

Zarząd Powiatu Będzińskiego zaprasza do konsultacji branżowych do projektu przygotowanego przez powiat będziński, dotyczącego funkcjonowania będzińskiej części PZZOZ.
Zaproszenie kierowane jest do jednostek wykonujących działalność leczniczą, zgodnie z ustawą o działalności leczniczej.
Z uwagi na podejmowane przez Powiat Będziński działania dotyczące zmiany formy zarządzania w będzińskiej części PZZOZ Będzin, Zarząd Powiatu Będzińskiego zwraca się do zainteresowanych jednostek z propozycją do składania w terminie do dnia 25.09.2012r. uzupełniających treści do projektu przygotowanego przez Powiat Będziński dot. zmian w funkcjonującym na terenie powiatu PZZOZ-ie.
Udział w zaproszeniu ma na celu stworzenie bazy danych podmiotów i ewentualnych ich propozycji dotyczących zarządzania działalnością medyczną w będzińskiej części PZZOZ Będzin. Informacje dotyczące struktury organizacyjnej, zasad dotychczasowego funkcjonowania, polityki kadrowej, infrastruktury technicznej oraz analizy ekonomiczno – finansowej dostępne są na stronie internetowej www.powiat.bedzin.pl w zakładce zdrowie. Dodatkowe wytyczne i informacje można uzyskać w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej pod nr tel. 32/368-08-06.
W/w działania mają charakter konsultacji społecznych i nie stanowią zobowiązania do podejmowania przez Powiat Będziński dalszych poczynań związanych z przejęciem części będzińskiej PZZOZ.

Załączniki