Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
AAA

STANOWISKO KOMISJI DS ETYKI LEKARSKIEJ

data: poniedziałek, 15 październik 2012

 Stanowisko
 Komisji ds. Etyki Lekarskiej
 w sprawie pomocy w przygotowaniu „Zbioru zasad etycznych
 pracowników jednostek opieki zdrowotnej”
 z dnia 28 września 2012 r.

                                 

    W związku z przekazaniem Komisji przez Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w Katowicach Zarządzenia dyrektora Centrum Psychiatrii w Katowicach  7/12     z dnia 05.04.2012 r.  wprowadzającego Kodeks etyki obowiązujący w Centrum Psychiatrii    w Katowicach Komisja ds. Etyki Lekarskiej przedyskutowała genezę takiego postępowania.
    Jednostki opieki zdrowotnej w celu realizacji zdań wynikających z Zarządzenia prezesa Rady Ministrów Nr 70 z dnia 06. 10. 2011 r. w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej mogą podejmować działania w celu uświadomienia wartości etycznych przyjętych w jednostce i przestrzegania ich przy wykonywaniu powierzonych zadań.

    Działania podejmowane w tym celu mogą być realizowane w  jednej z dwóch form, przez:

1 - a ) wskazanie w odpowiednich dokumentach wewnętrznych podmiotu
           realizującego świadczenia zdrowotne finansowane ze środków
           publicznych – konieczności uznania i przestrzegania kodeksów etyki
           zawodowej, w tym kodeksu etyki lekarskiej, pielęgniarskiej i innych
           zawodów reprezentowanych w podmiocie,  ponad to
      b) ustalenie, że wszyscy pracownicy a w szczególności nie związani    
          powyższymi kodeksami, przestrzegają podstawowych zasad etycznych
          analogicznych do zasad etycznych urzędnika państwowego lub
          pracownika służby cywilnej;

2 -     opracowanie dla danej jednostki opieki zdrowotnej własnego „Zbioru
         zasad postępowania etycznego przez pracowników…szpitala…”
         Komisja ds. Etyki Lekarskiej wyraża gotowość do zapoznania się
         z projektami tworzonych dokumentów, wyrażenia swoich rad i uwag
         kierownictwu jednostek zamierzających skorzystać z w/w drugiej
         formy postępowania.

                                                                                               Przewodniczący Komisji
                                                                                                   Jan S. Kłopotowski
        

 

 

 

 

 

 

 

dodał: Tomasz Gawlik