Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
AAA

STANOWISKO KOMISJI DS ETYKI LEKARSKIEJ

data: poniedziałek, 15 październik 2012

 Stanowisko
 Komisji ds. Etyki Lekarskiej
 w sprawie pomocy w przygotowaniu „Zbioru zasad etycznych
 pracowników jednostek opieki zdrowotnej”
 z dnia 28 września 2012 r.

                                 

    W związku z przekazaniem Komisji przez Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w Katowicach Zarządzenia dyrektora Centrum Psychiatrii w Katowicach  7/12     z dnia 05.04.2012 r.  wprowadzającego Kodeks etyki obowiązujący w Centrum Psychiatrii    w Katowicach Komisja ds. Etyki Lekarskiej przedyskutowała genezę takiego postępowania.
    Jednostki opieki zdrowotnej w celu realizacji zdań wynikających z Zarządzenia prezesa Rady Ministrów Nr 70 z dnia 06. 10. 2011 r. w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej mogą podejmować działania w celu uświadomienia wartości etycznych przyjętych w jednostce i przestrzegania ich przy wykonywaniu powierzonych zadań.

    Działania podejmowane w tym celu mogą być realizowane w  jednej z dwóch form, przez:

1 - a ) wskazanie w odpowiednich dokumentach wewnętrznych podmiotu
           realizującego świadczenia zdrowotne finansowane ze środków
           publicznych – konieczności uznania i przestrzegania kodeksów etyki
           zawodowej, w tym kodeksu etyki lekarskiej, pielęgniarskiej i innych
           zawodów reprezentowanych w podmiocie,  ponad to
      b) ustalenie, że wszyscy pracownicy a w szczególności nie związani    
          powyższymi kodeksami, przestrzegają podstawowych zasad etycznych
          analogicznych do zasad etycznych urzędnika państwowego lub
          pracownika służby cywilnej;

2 -     opracowanie dla danej jednostki opieki zdrowotnej własnego „Zbioru
         zasad postępowania etycznego przez pracowników…szpitala…”
         Komisja ds. Etyki Lekarskiej wyraża gotowość do zapoznania się
         z projektami tworzonych dokumentów, wyrażenia swoich rad i uwag
         kierownictwu jednostek zamierzających skorzystać z w/w drugiej
         formy postępowania.

                                                                                               Przewodniczący Komisji
                                                                                                   Jan S. Kłopotowski
        

 

 

 

 

 

 

 

dodał: Tomasz Gawlik