Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
AAA

KASY FISKALNE W PRAKTYKACH LEKARSKICH

data: czwartek, 25 październik 2012

Projekt nowego rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących zakłada obniżenie limitu obrotu uprawniającego do korzystania ze zwolnienia z obowiązku stosowania kas fiskalnych.

Projekt z 18 lipca 2012  w sposób znaczny ograniczy liczbę praktyk lekarskich uprawnionych do korzystania z tego przywileju.
Obecnie nie muszą stosować kas fiskalnych podatnicy, u których kwota obrotu z działalności na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczyła w poprzednim roku 40.000 zł.
Projektowane rozporządzenie zrównuje limit obrotów z działalności, o której mowa powyżej zarówno dla podatników kontynuujących, jak i rozpoczynających działalność do kwoty 20.000 zł.

Oznacza to, że jeżeli lekarz prowadzący lub rozpoczynający praktykę lekarską uzyska od pacjentów przychód powyżej 20 000 zł (średnio 1666 zł/m-c) to będzie zobowiązany do posiadania i używania kasy fiskalnej.

W § 7 projektu rozporządzenia przewidziano również stosowne przepisy przejściowe, zgodnie z którymi, w przypadku podatników, którzy utracili prawo do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przy użyciu kas fiskalnych w 2012 r. na podstawie dotychczasowych przepisów (tj. przekroczyli limit obrotów w wysokości 40.000 zł), stosuje się terminy rozpoczęcia ewidencjonowania określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Oznacza to, że u podatnika który przekroczył limit obrotów w wysokości 40.000 zł np. w październiku 2012 r., obowiązek stosowania kasy fiskalnej powstanie w dniu 1 stycznia 2013 r., jeśli limit 40.000 zł przekroczony zostanie w listopadzie 2012 r., to obowiązek stosowania kasy fiskalnej powstanie z dniem 1 lutego 2013 r., natomiast w przypadku przekroczenia limitu 40.000 zł w grudniu 2012 r. obowiązek stosowania kasy fiskalnej powstanie z dniem 1 marca 2013 r.

W odniesieniu do podatników, których obroty w 2012 r. nie przekroczyły kwoty 40.000 zł, natomiast przekroczyły limit 20.000 zł obowiązek stosowania kas fiskalnych powstanie z dniem 1 marca 2013 r.

Rozporządzenie ma wejść w życie 1 stycznia 2013 r., a określone w nim zwolnienia obowiązywać mają do 31 grudnia 2014 r.

 

Rafał Kiełkowski
Przewodniczący Komisji ds. Praktyk Lekarskich

Załączniki