Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
AAA

WYBORY

data: czwartek, 14 luty 2013

Koleżanki! Koledzy!

Wszyscy jesteśmy członkami Śląskiej Izby Lekarskiej.
Posiadamy czynne i bierne prawo wyborcze, z którego można i należy skorzystać.
W związku ze zbliżającym się czasem wyborów do organów naszej Izby przedstawiamy Wam PRZEWODNIK WYBORCZY, który przybliży Wam zasady wyborcze i ułatwi udział w wyborach.

 

 

PRZEWODNIK WYBORCZY

Krok 1. Rejony wyborcze

Należy sprawdzić swoją przynależność do rejonu wyborczego, z którego będziemy głosować. W tym celu wchodzimy na stronę internetową Śląskiej Izby Lekarskiej wybieramy pomarańczową zakładkę ”WYBORY DO SAMORZĄDU LEKARSKIEGO” w polu „szukaj” wpisujemy swoje nazwisko i pojawia się rejon wyborczy, do którego zostaliśmy przypisani.

 

Krok 2. Rejony wyborcze – zmiana (może być pominięty)

Jeżeli chcemy być wpisani do innego rejonu wyborczego w tym celu ze strony Aktualności, wnioski, regulaminy lub z załącznika poniżej pobieramy wniosek i wypełniony składamy do 18 lutego 2013:

  • pocztą na adres: Śląska Izba Lekarska-Okręgowa Komisja Wyborcza ul. Grażyńskiego 49A 40-126 Katowice

  • faxem: 32/ 604-42-57

  • mailem: rejestr@izba-lekarska.org.pl, staze@izba-lekarska.org.pl, j.swoboda@izba-lekarska.org.pl

 

Krok 3. Zgłaszanie kandydatów

Jeżeli chcemy zgłosić kandydatów lub sami kandydować do organów samorządowych, pobieramy ze strony Aktualności, wnioski, regulaminy  lub z załącznika poniżej i wypełniamy:
KARTĘ ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA DELEGATA NA OKRĘGOWY ZJAZD LEKARZY
i w terminie od 1 marca do 1 kwietnia 2013 składamy:

  • pocztą na adres: Śląska Izba Lekarska-Okręgowa Komisja Wyborcza ul. Grażyńskiego 49A, 40-126 Katowice

  • faxem: 32/ 604-42-57

  • mailem: rejestr@izba-lekarska.org.pl, staze@izba-lekarska.org.pl, j.swoboda@izba-lekarska.org.pl

Krok 4. Głosowanie

Wypełniamy otrzymaną pocztą kartę do głosowania i zgodnie z dołączoną instrukcją wysyłamy za pośrednictwem poczty (bez znaczka pocztowego, bowiem opłatę ponosi ŚIL) w terminie wskazanym w otrzymanej korespondencji na adres:
Śląska Izba Lekarska-Okręgowa Komisja Wyborcza ul. Grażyńskiego 49 A, 40-126 Katowice, lub wrzucamy do urny w lokalu wyborczym w terminie i miejscu podanym w zawiadomieniu, otrzymanym wraz z kartą do głosowania.

W przypadku zagubienia karty do głosowania można pobrać nową w lokalu wyborczym.

Uwaga! Datą oddania głosu drogą korespondencyjną jest dzień wpływu do Okręgowej Komisji Wyborczej, który poprzedza termin głosowania bezpośredniego w lokalu wyborczym.

Zgodnie z regulaminem wyborów głosy, które wpłyną do OKW po terminie określonym w zawiadomieniach nie będą uwzględniane.

 

Krok 5. Wyniki wyborów

Po 15 lipca 2013 ogłoszenie wyników wyborów delegatów na okręgowy zjazd lekarzy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

opracował

Rafał Kiełkowski

Załączniki