Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
AAA

PRAKTYKI LEKARSKIE

data: sobota, 30 marzec 2013

UWAGA!
OD 1 KWIETNIA PRAKTYKI LEKARSKIE - REJESTRACJA, ZMIANY WE WPISIE, WYKREŚLENIE TYLKO W FORMIE ELEKTRONICZNEJ (ON LINE).

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą od 1 kwietnia 2013 wszelkie zmiany dotyczące praktyk lekarskich: rejestracja, zmiany we wpisie dotyczącym praktyki już istniejącej czy wykreślenie praktyki z rejestru będzie możliwe tylko na portalu internetowym RPWDL.
 
Warunkiem, który musi spełnić lekarz, aby móc złożyć podpisany wniosek, jest posiadanie stosownego narzędzia, czyli certyfikatu bezpiecznego podpisu elektronicznego bądź profilu zaufanego na ePUAP. 
 
Bez tego lekarz, lekarz dentysta nie będzie w stanie zarejestrować praktyki lekarskiej, dokonać zmian we wpisie dotyczącym praktyki już istniejącej czy wykreślić praktyki z rejestru.
 
Bezpieczny podpis elektroniczny jest płatny - zazwyczaj wystawiany na rok, co roku trzeba go odnawiać i za niego płacić (ok. 300 zł w pierwszym roku, ponieważ oprócz certyfikatu kwalifikowanego należy zaopatrzyć się w zestaw do podpisu elektronicznego. W kolejnych latach odnowienie certyfikatu to ok. 120-160 zł rocznie). Bezpieczny podpis elektroniczny ma takie samo znaczenie prawne jak podpis własnoręczny i może być wydawany jedynie osobie fizycznej i jedynie przez kwalifikowany podmiot świadczący usługi certyfikacyjne.
 
Profil zaufany ePUAP jest darmowy - wystawiany na trzy lata, a przed końcem trzyletniego okresu można go samemu odnowić. Zaufanie profilu ePUAP odbyć się może w dowolnym (najbliższym dla konkretnej osoby) Urzędzie Wojewódzkim, Urzędzie Skarbowym lub oddziale ZUS, a za granicą – w konsulatach. Poświadczenie profilu jest bezpłatne, trwa kilka minut – nie licząc czasu dojścia czy dojazdu do jednego z ww. urzędów.
 
Jak założyć konto w systemie ePUAP i poświadczyć profil?

1. Założyć konto na platformie ePUAP zaczynając tutaj: https://epuap.gov.pl/wps/portal/E2_ZakladanieKonta
2. Po założeniu konta złożyć odpowiedni wniosek na ePUAP - wniosek o profil zaufany.
3. Następnie, w terminie do 14 dni od złożenia wniosku należy udać się z dowodem osobistym lub paszportem do jednego z Punktów Potwierdzających, których lista dostępna jest na stronie http://epuap.gov.pl/wps/portal/E2_PPP
Po potwierdzeniu tożsamości można posługiwać się profilem zaufanym ePUAP.

 

Jak po 1 kwietnia zarejestrować praktykę lekarską, dokonać zmian we wpisie dotyczącym praktyki już istniejącej czy wykreślić praktykę z rejestru?

1.Założyć konto na stronie RPWDL.

2. Uzyskać uprawnienia do pełnego korzystania z systemu. W tym celu wypełniamy wniosek o nadanie uprawnień i wysyłamy do administratora systemu czyli Śląskiej Izby Lekarskiej (drogą pocztową lub osobiście lub  e-mailem: praktyki@izba-lekarska.org.pl)

3.Można dokonywać zmian w swojej księdze rejestrowej. Wypełnione wnioski podpisujemy profilem zaufanym ePUAP
i wysyłamy.
Należy pamiętać aby do wniosku elektronicznego załączyć zeskanowane dokumenty zgodnie z wykazem:  http://www.izba-lekarska.org.pl/58-rejestracji_praktyki_lekarskiej

4.Weryfikacja wniosku. Administrator (ŚIL) sprawdza poprawność wniosku i zatwierdza zmiany.

5.Aktualizacja wpisu. Na stronie RPWDL dostępna jest księga rejestrowa z wprowadzonymi zmianami.

 

 

Rafał Kiełkowski
Przewodniczący Komisji ds Praktyk Lekarskich

 

Załączniki