Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
AAA

DOKTOR BOŻENNA ODLANICKA–POCZOBUTT PATRONEM ULICY W BYTOMIU

data: środa, 21 sierpień 2013

Rada Miejska w Bytomiu Uchwałą nr XVII/238/13 z 29 lipca 2013 r. postanowiła nadać drodze wewnętrznej łączącej Aleję Legionów z Placem Rodła nazwę: „ulica Bożenny Odlanickiej – Poczobutt”, na cześć zmarłej w styczniu tego roku lekarki, członka ŚIL i delegata na OZL VI kadencji.

Uzasadnienie do Uchwały nr XVII/238/13
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 29 lipca 2013 r.


Do Rady Miejskiej w Bytomiu zwrócili się członkowie Światowego Kongresu Kresowian oraz bytomskiego koła Towarzystwa Pomocy im. Świętego Brata Alberta z prośbą o wystąpienie z inicjatywą uchwałodawczą mającą na celu nadanie imienia Bożenny Odlanckiej-Poczobutt jednej z dróg wewnętrznych w mieście. Z wnioskiem o nadanie nazwy ulicy wystąpili radni: Danuta Skalska, Piotr Bula, Iwona Pakosz, Robert Rabus oraz Jerzy Rogowski.
Bożenna Odlanicka-Poczobutt, córka Ireny i Stanisława Miltner, urodziła się 6 marca 1936 roku w Strzemieszycach. Była lekarzem laryngologii przez całe dziesięciolecia zawodowo związanym z Bytomiem, gdzie ponad dwadzieścia lata pracowała na Oddziale Laryngologii Szpitala Górniczego.
Cieszyła się ogromnym szacunkiem i uznaniem współpracowników, zarówno w życiu zawodowym jak i prowadzonej działalności społecznej. Szczególnym polem jej bezinteresownej posługi drugiemu człowiekowi była działalność na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Z wielkim zaangażowaniem udzielała pomocy Szkole Podstawowej nr 24, otaczając dzieci szczególnej troski stałą opieką lekarską oraz aktywizując do niesienia pomocy bytomskich przedsiębiorców. Swoją opieką otaczała również Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych w Bytomiu oraz bytomskie koło Towarzystwa Pomocy im. Świętego Brata Alberta. Zmarła 2 stycznia 2013 roku w Radostowicach koło Pszczyny.
Mając na uwadze powyższe, zasadnym jest uhonorowanie pamięci bytomskiej lekarki i działaczki społecznej i podjęcie przez Radę Miejską stosownej uchwały w tej sprawie
Droga wewnętrzna wskazana w projekcie uchwały położona jest w obrębie geodezyjnym Bytom (KM 25) na działce nr 57/46 będącej własnością Gminy Bytom. Przy ww. drodze wewnętrznej nie ma żadnych posesji, które wymagałyby zmiany adresu w wyniku nadania nazwy ulicy, tak więc nadanie nazwy nie spowoduje kosztów dla podmiotów zewnętrznych.
W dniach od 29 maja do 13 czerwca br. projekt uchwały został poddany konsultacjom społecznym. W wyznaczonym terminie do wskazanego Wydziału Geodezji nie wpłynęły uwagi, opinie czy inne istotne informacje dotyczące projektu przedmiotowej uchwały.

 dodał: Tomasz Gawlik

Załączniki