Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
AAA

ZAPYTANIE OFERTOWE

data: piątek, 23 sierpień 2013

Dotyczące wykonania prac adaptacyjnych (odnowienie i modernizacja) pomieszczeń nr 507-508 i 511 na V piętrze budynku „Domu Lekarza” w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 49a pt.: „Adaptacja pomieszczeń w budynku „Domu Lekarza” w Katowicach”


Generalnie projektuje się odnowienie i modernizację wnętrz pomieszczeń bez ingerencji
w konstrukcję obiektu oraz jego elewacje przy częściowej zmianie ścianek działowych

I Wyszczególnienie i przedmiar robót:
1.    Likwidacja jednego dotychczasowego sanitariatu wraz z przedsionkiem i przyłączenie ich powierzchni do sąsiedniego pokoju
2.    Przebudowa drugiego sanitariatu na aneks kuchenny
3.    Przebudowa w projektowanym aneksie kuchennym dotychczasowych drzwi na otwór przejściowy ( o wymiarach netto 8o x 22o cm ),
4.    Przebudowa podłóg pomieszczeń, obejmująca usunięcie dotychczasowych posadzek (z tworzywa sztucznego TARKET i częściowo lastrika) wraz z podkładami
oraz wykonanie nowych z płytek ceramicznych,
5.    Odnowienie malowań (po uprzednim zdarciu starych farb emulsyjnych i naprawach
w miejscach uszkodzeń oraz po wygładzeniu - zaflicowaniu tynków okiennych) - każdorazowo uzgadniane z użytkownikiem (ściany + sufit)
6.    Usunięcie zbędnych rur grzejnych - kolumn CO w dotychczasowych sanitariatach
i przedsionku,
7.    Likwidacja podejść instalacji wod.-kan. w miejscu dotychczasowego sanitariatu
przy pomieszczeniu nr 2 oraz ich przebudowę dla celów aneksu kuchennego
przy pomieszczeniu nr 3,
8.    Zmiana usytuowania i zmodernizowanie opraw świetlnych,
9.    Zmodernizowanie i zwiększenie ilości gniazdek elektrycznych,
10.    Wszelkie dodatkowe prace, nieprzewidziane przez Inwestora na etapie przygotowania zapytania, będą aneksowane do umowy po uprzednim uzgodnieniu.
W kosztorysie ofertowym należy podać koszt robocizny i materiałów dot. w/w robót.
Warunki przeprowadzenia prac określono w §6 wzoru umowy załączonej do zapytania ofertowego.
II Do kosztorysu ofertowego należy dołączyć zaświadczenie o wpisie do ewidencji lub aktualny odpis KRS, listy referencyjne.
III Kosztorys ofertowy należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Adaptacja pomieszczeń w budynku „Domu Lekarza” w Katowicach” w siedzibie Śląskiej Izby Lekarskiej w sekretariacie (III piętro), w terminie do 10 września 2013 r. do godz. 10.00
Bliższych informacji udziela się pod numerem telefonu 32  60 44 200, 602 110 513
IV W ofercie należy podać przewidywany termin realizacji w/w zakresu robót
V Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert.

 

dodał: Tomasz Gawlik

Załączniki