Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
AAA

PRAKTYKI LEKARSKIE

data: poniedziałek, 16 wrzesień 2013

INFORMACJA DLA LEKARZA POSIADAJĄCEGO PRAKTYKĘ LEKARSKĄ

Szanowna Koleżanko / Szanowny Kolego
W związku z prowadzeniem praktyki lekarskiej (bez względu na jej typ) zgodnie z ustawą o działalności leczniczej obowiązany jesteś do podawania do publicznej wiadomości informacji o zakresie i rodzajach udzielanych świadczeń zdrowotnych. Pamiętaj jednak, że treść i forma tych informacji nie mogą mieć cech reklamy.
Podobne rozwiązanie przewiduje Kodeks Etyki Lekarskiej, który stanowi, że lekarz tworzy swoją zawodową opinię jedynie w oparciu o wyniki swojej pracy, dlatego wszelkie reklamowanie się jest zabronione
Podawana informacja powinna zawierać następujące dane:
- tytuł zawodowy,
- imię i nazwisko,
- miejsce, dni i godziny przyjęć.
Dodatkowo, informacja może zawierać:
- rodzaj wykonywanej praktyki,
- stopień naukowy,
- tytuł naukowy,
- specjalizacje,
- umiejętności z węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonych świadczeń zdrowotnych,
- szczególne uprawnienia,
- numer telefonu.
Za informację noszącą znamiona reklamy uznaje się taką informację, która:
- stanowi formę zachęty lub próbę nakłonienia do korzystania  ze świadczeń zdrowotnych,
- zachwala usługi medyczne lub przedstawia ich zalety,
- prezentuje jakość usług medycznych,
- informuje o różnego rodzaju bonifikatach, zniżkach, rabatach, promocjach związanych z usługami medycznymi,
- zwraca uwagę potencjalnego klienta na profesjonalizm udzielających świadczeń zdrowotnych,
- informuje o posiadaniu najlepszego, najnowszego sprzętu (informacja nie do zweryfikowania).
Naruszenie zakazu reklamy może rodzić różne skutki:
- będąc naruszeniem zasad etyki lekarskiej oraz przepisów związanych z wykonywaniem zawodu lekarza stanowi przewinienie zawodowe, które może spowodować wszczęcie postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej,
- będąc naruszeniem przepisów związanych z warunkami wymaganymi do wykonywania działalności leczniczej w ramach praktyki lekarskiej może stanowić podstawę do wykreślenia praktyki w Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą.

dodał

Rafał Kiełkowski

Załączniki