Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
AAA

OBOWIĄZKI SPRAWOZDAWCZE

data: poniedziałek, 30 grudzień 2013

Śląski Urząd Wojewódzki przypomina o obowiązkach sprawozdawczych w zakresie zdrowia i ochrony zdrowia za rok 2013 oraz o obowiązku przekazania sprawozdań MZ w zakresie prowadzonej działalności i pracujących w praktykach lekarzy i lekarzy dentystów.

 

Zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2012r.
w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2013r.
(Dz. U. z 2012 r., poz. 1391 z późn. zm.) obowiązujące terminy dla poszczególnych sprawozdań są następujące:

 • MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej; termin przekazania wypełnionego sprawozdania upływa 30 marca 2014r. (tel. 32 2077605);
 • MZ-12 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej specjalistycznej opiece zdrowotnej; termin przekazania wypełnionego sprawozdania upływa 1 kwietnia 2014 r. (tel. 32 2077602);
 • MZ-14 – roczne sprawozdanie o leczonych w poradni skórno-wenerologicznej; termin przekazania wypełnionego sprawozdania upływa 28 lutego 2014 r. (tel.32 2077604)
 • MZ-15 - roczne sprawozdanie z działalności lecznictwa ambulatoryjnego dla osób
  z zaburzeniami psychicznymi, osób uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych; termin przekazania wypełnionego sprawozdania upływa 28 lutego 2014 r. (tel.322077605);
 • MZ-19 – roczne sprawozdanie z działalności zespołu/oddziału leczenia środowiskowego/domowego; termin przekazania wypełnionego sprawozdania upływa 15 lutego 2014r. (tel. 322077605);
 • MZ-24 - roczne sprawozdanie o ambulatoryjnym dokonywaniu przerywania ciąży; termin przekazania wypełnionego sprawozdania upływa 15 lutego 2014r. (tel. 22077605).
 • MZ-88 – roczne sprawozdanie o pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą; termin przekazania wypełnionego sprawozdania upływa 28 lutego 2014 r.
  (tel. 322077656);
 • MZ-89 – roczne sprawozdanie o specjalistach zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą; termin przekazania wypełnionego sprawozdania upływa 28 lutego 2014 r. (tel. 322077656).

Jednocześnie informujemy, że realizacji obowiązku statystycznego należy dokonać
w Systemie Statystyki Resortowej Ministra Zdrowia (SSRMZ) znajdującym się pod adresem:
 

https://ssrmz.csioz.gov.pl/info.html

W związku, z czym podmioty prowadzące działalność leczniczą,
a do tej pory niezarejestrowane zobowiązane są do rejestracji w ww. systemie
. Dla podmiotów
o liczbie pracujących nie większej niż 5 osób dopuszczalne jest przekazywanie danych na formularzach MZ w formie papierowej do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice.


System Statystyki Resortowej Ministra Zdrowia (SSRMZ)system dostępny po 15 stycznia 2014 (termin określony przez administratora systemu – Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w Warszawie).


 

 

Szczegółowe informacje dostępne są na stronach internetowych:

-         Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach

http://www.katowice.uw.gov.pl/wdznnsoz/Formularze.html

-         Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w Warszawie

http://www.csioz.gov.pl/statystyka.php

Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące sprawozdań proszę kierować do: Oddziału Analiz
i Statystyki Medycznej w Wydziale Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach
–  tel. (32) 20 77 602,  20 77 603, 20 77 604, 20 77 605, 20 77 656; fax:  32 20 77 924 lub na adres poczty internetowej pracowników Oddziału Analiz i Statystyki Medycznej – adresy dostępne na stronie internetowej:
www.katowice.uw.gov.pl – Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej.

 

Załączniki