Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
AAA

NFZ

data: sobota, 04 styczeń 2014

Ważna informacja dla świadczeniodawców wystawiających i realizujących „Zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne na zlecenie” w związku ze zmianami zasad zaopatrzenia w refundowane wyroby medyczne.


Komunikat nr 1/2014 dla świadczeniodawców
wystawiających i realizujących
„Zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne na zlecenie”
oraz dla świadczeniobiorców
w związku ze zmianami zasad zaopatrzenia w refundowane wyroby medyczne

Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach uprzejmie informuje, że od dnia
1 stycznia 2014 r. wchodzą w życie:
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r., w sprawie wykazu wyrobów medycznych
wydawanych na zlecenie, (treść dostępna na stronie internetowej MZ:
http://www2.mz.gov.pl/wwwmz/index?mr=q491&ms=383&ml=pl&mi=383&mx=0&mt=&my=767&ma=033031),
- Zarządzenie Nr 90/2013/DSOZ z dnia 24 grudnia 2013 r., w sprawie określenia warunków zawierania
i realizacji umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne, (treść dostępna na stronie internetowej
Centrali NFZ:
http://www.nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=3&dzialnr=12&artnr=5870),
wprowadzające zasadnicze zmiany zasad zaopatrzenia w refundowane wyroby medyczne w tym: nowy wykaz
wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie i oznaczenie grup, nowe nazewnictwo, nowe limity i procentowe
udziały własne świadczeniobiorców w limicie finansowania ze środków publicznych, nowe kryteria przyznawania,
nowe okresy użytkowania wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie i ich napraw oraz nowe wykazy osób
uprawnionych do ich zlecania poszerzone m. in. o pielęgniarki i położne ubezpieczenia zdrowotnego.
W związku z powyższym prosimy o zapoznanie się z ww. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Zarządzeniem
Prezesa NFZ i wystawianie oraz realizację zleceń po 1 stycznia zgodnie z nowymi przepisami.
Zlecenia wystawione po dniu 1 stycznia 2014 r. niezgodnie z nowymi przepisami nie zostaną
potwierdzone do realizacji ani realizowane.
Równocześnie informujemy, że od dnia 1 lipca 2014 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia
6 grudnia 2013 r., w sprawie wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz wzoru zlecenia
naprawy. (treść dostępna na stronie internetowej MZ:
http://www2.mz.gov.pl/wwwmz/index?mr=q491&ms=383&ml=pl&mi=383&mx=0&mt=&my=767&ma=033029)
W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 r. zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz
naprawy będą wystawiane na dotychczasowych drukach, ale zgodnie z przepisami Rozporządzenia
Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r., w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych
na zlecenie i zarządzenia Nr 90/2013/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 24 grudnia 2013 r.

Źródło:
Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej - Dział ds. Środków Pomocniczych i Przedmiotów Ortopedycznych - 32 735 05 20

 

 

 

 

dodał
Rafał Kiełkowski